WILFRIED VANDAELE
...

WILFRIED VANDAELE Wie grond- of regenwater gebruikt, moet daarvoor voortaan betalen. Wilfried Vandaele, woordvoerder van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) roept het principe in van ?de vervuiler betaalt.??Eigenlijk is de regeling niet nieuw, alleen wordt ze nu iets strenger toegepast. Het decreet bepaalt dat een milieuheffing moet worden betaald op het lozen van water, 'van welke herkomst dat water ook is. ' Wie leidingwater gebruikt, betaalt een heffing volgens het werkelijk verbruikte aantal kubieke meter. Wie leidingwater gebruikt en daarnaast een eigen waterwinning heeft grond- of regenwater , betaalt daarop een forfaitaire heffing berekend op een verbruik van tien kubieke meter per persoon per jaar. Zo'n gemengd gebruik is moeilijk op te sporen en wie dat niet aangeeft, betaalt dus geen heffing op zijn eigen waterwinning Dat zal voorlopig ook zo blijven. Er zijn echter honderdvijftigduizend gezinnen die zogezegd helemaal géén water gebruiken. De VMM gaat ervan uit dat dit niet kan en dat ze een eigen waterwinning hebben. Aangezien zij ook vervuild water lozen, krijgen ze ambtshalve een aanslag, gebaseerd op een verbruik van 30 kubieke meter per gezinslid per jaar. Dat ligt nog een stuk lager dan de 46 kubieke meter die elke Vlaming gemiddeld gebruikt 124 liter per dag ! De VMM gaat ervan uit dat in haar computerlijsten zeker fouten zitten : gezinnen die eenzelfde teller delen, gezinsverbruik dat betaald wordt op naam van een firma en zo meer. Daarom kunnen de mensen bezwaar indienen. Die bezwaren zullen nauwkeurig worden onderzocht. Als er echt onrechtvaardigheden tussen zitten, kan de regeling in de toekomst worden bijgesteld. De geschatte extra-opbrengst is 204 miljoen frank per jaar. Dat is dus niet zoveel. Maar het principe is dat wie water loost, mee betaalt voor de zuivering. Tenslotte gebeurt dat vie een infrastructuur, die de Vlaanderen Gemeenschap 12 miljard frank per jaar kost. Het is zeker zo dat preventie buitengewoon belangrijk is. Maar daarnaast moet de bestaande vervuiling ook uit het milieu worden gehaald. Een dubbele aanpak dus.? JOHAN MALCORPS De Vlaamse Milieumaatschappij geeft een verkeerde invulling aan het principe ?de vervuiler betaalt? en straft mensen die behoedzaam met water omspringen. Dat zegt Johan Malcorps, Vlaams parlementslid voor Agalev.?Het principe is 'de vervuiler betaalt' en gezinnen vervuilen het water en het milieu. Iedereen betaalt dus via de milieuheffingen mee aan de waterzuivering. Maar we hebben wel een probleem met het systeem van heffingen op leidingwater en zeker op regen- en grondwater. Wij willen milieutaksen die vervuiling helpen verhinderen. Taksen moeten sturend zijn, dat wil zeggen dat ze invloed moeten hebben op de manier waarop bedrijven goederen produceren, dat ze de consumptie van gezinnen bijsturen. Om het te beperken tot gezinnen : milieuvriendelijke producten moeten goedkoper worden, milieuschadelijke producten duurder omdat ze belast worden. Een gezin dat ecologische wasmiddelen gebruikt, betaalt geen milieutaks. Andere gezinnen wel. Vandaar dat de milieuheffing afhankelijk van de hoeveelheid water die men gebruikt, wel sturend werkt. Gebruik kan je beperken door niet spilzuchtig met water om te gaan. Maar de nieuwe belastingen gaan daartegen in. Daar zit geen sturende factor in, je betaalt een forfaitair bedrag, punt uit. Voor een belasting op oppompen van grondwater kan ik nog enigszins begrip opbrengen. Het onttrekken van grondwater moet ontmoedigd worden, want daar gaat het om gebruiken van een schaarse grondstof die ons allemaal ten nutte moet zijn. Teveel grondwater onttrekken, leidt tot verdroging met alle milieugevolgen van dien. Maar Vlaams minister van Milieu Theo Kelchtermans (CVP) pakt de grootverbruikers van grondwater de bedrijven en de landbouw erg zacht aan. We draaien eigenlijk de zaken om. We geven miljarden uit om Aquafin toe te laten vervuild water te zuiveren. We zouden de vervuiling aan de bron moeten aanpakken : door milieuvriendelijke was- en schoonmaakmiddelen te promoten, door mensen aan te moedigen regenwater te gebruiken. Regenwater opvangen en gebruiken om bijvoorbeeld de tuin te besproeien, schoon te maken of de auto te wassen moet ààngemoedigd worden. Er zouden premies moeten zijn voor mensen die een dubbel circuit aanleggen omdat dat juist het milieu spaart. Nu krijgen ze er een taks bovenop.? Opgetekend door Misjoe Verleyen