Met al dat gedaas over sport was het niet echt opgevallen, maar nu augustus zich naar zijn einde sleept moet het ons van het hart : wij missen Terzake. Niets is zo belachelijk als om half tien het journaal van half acht herhalen. Zeker indien, om maar iets te zeggen, om zeven uur een Belgisch militair vliegtuig neerstort. Dan hoor je om half tien Paul Van Zummeren opnieuw beweren dat er één dode is. Wat op het moment dat hij het zei best aannemelijk was, maar uiteraard niet meer twee uur later. Zeker niet als op dat moment de eigen Teletekst het al over zesentwintig doden heeft, en bij de concurrentie Herman De Croo in het lang en het breed zit uit te leggen hoe je zo een C-130 wel aan de grond moet zetten. En hoe hij er ooit zelf mee door een tunnel is gevlogen. Het zijn dagen waarop wij snakken naar de onverdroten aanpak van Dirk Tieleman, die ongetwijfeld aan alle Eindhovense huizen was gaan aanbellen om te vragen : ?Is dat uwe vogel madam ? Bewijs mij eens van niet.?
...

Met al dat gedaas over sport was het niet echt opgevallen, maar nu augustus zich naar zijn einde sleept moet het ons van het hart : wij missen Terzake. Niets is zo belachelijk als om half tien het journaal van half acht herhalen. Zeker indien, om maar iets te zeggen, om zeven uur een Belgisch militair vliegtuig neerstort. Dan hoor je om half tien Paul Van Zummeren opnieuw beweren dat er één dode is. Wat op het moment dat hij het zei best aannemelijk was, maar uiteraard niet meer twee uur later. Zeker niet als op dat moment de eigen Teletekst het al over zesentwintig doden heeft, en bij de concurrentie Herman De Croo in het lang en het breed zit uit te leggen hoe je zo een C-130 wel aan de grond moet zetten. En hoe hij er ooit zelf mee door een tunnel is gevlogen. Het zijn dagen waarop wij snakken naar de onverdroten aanpak van Dirk Tieleman, die ongetwijfeld aan alle Eindhovense huizen was gaan aanbellen om te vragen : ?Is dat uwe vogel madam ? Bewijs mij eens van niet.?WAT WIJ OOK missen, zijn de trailers op het einde van het halfachtjournaal. Steevast ingeleid met de originele formulering : ?Op de redactie van Ter Zake wordt nog hard gewerkt aan de onderwerpen van vanavond. Ze worden aan u voorgesteld door Dirk Tieleman.? Negativisten zouden kunnen denken : als er om vijf voor acht nog hard moet gewerkt worden aan de onderwerpen van vanavond, zijn ze er te laat aan begonnen. Wat hebben die gasten de rest van de dag gedaan ? Kaarten en zwanzen waarschijnlijk. Dat is natuurlijk niet zo. In werkelijkheid is de laatste band om half vier al bij de regie afgeleverd, maar het gaat om de sfeerschepping. Wat wij zien, is angstaanjagend. Je treft ze soms aan op bouwwerven, of in een school die van Van den Bossche geen subsidie meer krijgt omdat er te veel katholieken in het bestuur zitten : van die metalen containers die min of meer als leefbare ruimte zijn ingericht. Zo ongeveer ziet de redactie van Terzake eruit in dat reclamespotje. Licht hebben ze niet en het weinige meubilair komt uit de Stock Américain. In beeld : Tieleman. Ongeschminkt, ongewassen en ongeschoren. Er wordt immers druk gewerkt om alles tijdig klaar te krijgen. Tieleman komt net uit bed, heeft zijn pyjama nog aan, zijn haar staat recht overeind en zijn tanden dobberen doelloos rond in een glas troebel water. Je ziet op de hele Europese kabel geen armoediger beeld dan de anchorman van Terzake die in het nieuws zijn onderwerpen komt voorstellen. Wij hebben ooit aanschouwd hoe Tielemans hoofd op merkwaardige wijze overvloeide in de twee mammoetborsten van Lola Ferrari, de vedette van ?Camping Cosmos?. Buiten beeld sprak Tieleman ijselijk : ?Blote borsten en Afghanistan, om halftien op TV2. U kijkt toch ook ??AANGEZIEN OOK DIT interessante thema geen extra-kijkers had opgeleverd, besloot Kris Borms het dan maar zelf te doen. In de Israëlische verkiezingen zag hij een pracht van een aanleiding. Borms gelijkt niet enkel fysiek op die terrorist van de PLO over wie rare verhalen de ronde doen, hij heeft ook altijd op dezelfde manier zijn redactie geleid. Dus waagde niemand het hem tegen te spreken toen hij voor zichzelf een ticket naar het Heilig Land bestelde. Rudi Vranckx was eerder al vertrokken : per autostop en met extra dikke wandelschoenen. Die avond in de studio : Walter Zinzen ! Om het zacht te formuleren geen vriend van Borms. Walter is in zijn diepste binnenste communist strekking Peking gebleven, en is weinig opgezet met verraders van de revolutie als de Trotskistisch geïnspireerde Borms. De verkiezingen in Israël waren een gedroomde kans om een paar rekeningen te vereffenen. Aan Borms was gezegd dat Walters eerste vraag, zoals bij gesprekken onder journalisten gebruikelijk, zou luiden : ?Hoe is de sfeer daar mijnheer Borms ?? Waarna Borms zijn resumé kon houden en Walter pro forma zou vragen wat de toekomst ging brengen. Borms, in het avondlijke Jeruzalem op een verlaten marktplein rechtstreeks kou lijdend, wist niet wat hij hoorde toen Zinzen zich in de studio naar hem toekeerde : ?Kris, kunt ge aan de kijkers een keer uitleggen wat het verschil in opvatting over de verhouding godsdienst-staat is, tussen de Nationale Religieuze Partij en kleinere religieuze fracties zoals Shas of de Judaïsten ? Wat wil rabbijn Ovadya Yosef precies ? En welke eisen voor steun aan een regering stellen de Russische immigranten van Sharansky ??Uit Jeruzalem kwam geen geluid. Borms trok aan zijn linkeroor, aan zijn rechter, streek door zijn baard, en redde zich na een pijnlijke stilte door te antwoorden : ?Dat zal moeten blijken.?Zinzen kon een monkellachje niet onderdrukken, en wist dat hij beet had : ?Hoezo, dat zal moeten blijken ? Vertel ons dan eens iets over de leiders van die religieuze partijen ? Wie zijn zij ? Van waar komen zij ? Welke overtuiging hebben zij ? Wat zijn hun banden met het zakenleven ??Borms had er nog vijf jaar kunnen staan, dan nog had hij het antwoord op deze lawine van vragen niet kunnen geven. Hij begreep dat Zinzen hem publiekelijk zou afmaken als hij niet begon te praten. Dus stak hij toch maar van wal met zijn voorbereide tussenkomst : ?Nu het zeker is dat Benyamin Netanyahu de nieuwe premier is, kunnen de onderhandelingen met de gematigde partijen beginnen om tot een nieuwe regering te komen. Wat het Vredesproces betreft...?In de studio stond Walter Zinzen met de vuisten te timmeren op het scherm waarop Borms zich bevond. ?Hela hela,? schreeuwde Walter, die zich nog beter voelde dan die keer in Lint. ?Waar haalt ge dat van Netanyahu ? Ik heb gehoord dat Peres de nieuwe premier is.?In Jeruzalem rook Borms zijn kans om terug te slaan. Peres de nieuwe premier, dat was wel al te dol om los te lopen. ?Oh ja ?? sneerde hij smalend terug. ?Waar hebt ge dat gehoord ? In het café zeker ??Zinzen werd nu echt kwaad. ?In uw eigen journaal, paljas. Meer dan drie minuten lang heeft Vranckx hier gisteren staan uitleggen dat Peres de nieuwe premier was, en met wie en wat hij een regering ging maken. Drie minuten totaal foute berichtgeving, zoals nadien blijkt. En weet ge hoe dat komt ? Omdat de baas niet deugt. Heeft alle journalisten met enige bagage buitengewerkt, en het enige wat hij doet, is nieuwe journaals lanceren. We hebben er ondertussen vijfentwintig. Wàt daar in zit, komt blijkbaar niet zo nauw. En maar stoefen over uw kwaliteitsredactie. Sta me toe daar het mijne van te denken. Wij gaan nu over, kijkers, tot de strijd tegen hormonen in de veeteelt. Voor nieuws over Israël : koop morgen de krant.?Koen Meulenaere