Zelfs aan de studie van fictieve monsters wagen wetenschappers zich. In het topvakblad Science analyseren ze hoe de de gr...

Zelfs aan de studie van fictieve monsters wagen wetenschappers zich. In het topvakblad Science analyseren ze hoe de de grootte van Godzilla is geëvolueerd in de 35 films waarin hij sinds zijn 'geboorte' in 1954 figureerde. Tot 1991 stelden ze een gestage groei vast, parallel met de stijgende spanning in de Koude Oorlog. Daarna werd het wat rustiger op het wereldtoneel en kromp het monster, maar sinds 2004 gaat het opnieuw in stijgende lijn. Dat gaat ook opnieuw gepaard met wereldwijde onrust, onder meer door de klimaatopwarming. In zijn laatste film is Godzilla voor het eerst bijna 120 meter groot.