Gegevensbanken
...

Gegevensbanken - 'Consulteren en Selecteren van Informatie over Instellingen, Beroepen en Opleidingen' is de educatieve databank van ongeveer tienduizend opleidingen. De databank kan in alle vrije PMS-centra onder begeleiding worden geraadpleegd. - 'Onderwijsgids' (hoger onderwijs), de geïnformatiseerde gids, van de PMS-centra van het gemeenschapsonderwijs. Menugestuurd zelfstandig te raadplegen. - 'Choices' is ook een geïnformatiseerde gids maar hij trekt het studieaanbod open. De gids brengt aanverwante studierichtingen en beroepen (832). Bij dit programma is begeleiding nodig om het maximum uit de verkenningsronde te halen. U kunt in principe in elk PMS-centrum terecht, maar het is aangeraden eerst inlichtingen te vragen op school en een afspraak te maken.Publicaties- 'Hoger onderwijs in Vlaanderen' bespreekt alle opleidingen aan hogescholen (één cyclus en twee cycli) plus universiteiten. Het boek geeft informatie over toelatingsvoorwaarden, duur en inhoud van elke studie, studie-inhoud, beroepsbeschrijving, uitwegen en scholen. Opzoeken is makkelijk met een uitgebreid trefwoordenregister. Prijs: 500 frank (verzendingskosten inbegrepen). Te bestellen bij de koepel van de vrije PMS-centra, Centrale voor Studie- en Beroepsoriëntering, (CSBO), Ninoofsesteenweg 339, 1070 Brussel, tel. 02/414.14.10. Het CSBO geeft ook een brochurereeks 'Studeren in Europa' uit. - Het Vormingscentrum van de PMS-centra van het gemeenschapsonderwijs (Zavelputstraat 20, 1000 Brussel, tel. 02/218.47.65) prijst een aantal publicaties aan van uitgeverij Garant-Leuven (Tiensesteenweg 83, 3010 Leuven, tel. 016/25.31.31 en fax 016/25.13.14). Zo de gids 'Universitair onderwijs, structuur van en studie in het universitair onderwijs in Vlaanderen'. Prijs : 350 frank. Van het 'Beroepenwoordenboek' is een herwerkte versie te koop. 'Labyrint, werkboek studie- en beroepskeuze' kost 345 frank en is een praktisch hulpmiddel. Het labyrint staat symbool voor het doordringen tot de kern der dingen. Voor jongeren van de derde graad secundair onderwijs is het namelijk noodzakelijk om naar de kern te gaan, willen ze een doordachte keuze maken. Een scholier kan er onder andere zijn vaardigheden in verkennen, zijn belangstelling of waarden toetsen naargelang van zijn persoonlijke behoeften of voorkeuren. Het doel van het labyrint is beslissen, de kern van het keuzeproces. - De reeks 'Mijn toekomst, Hoger onderwijs en beroep' groepeert in 21 brochures diverse opleidingen na het secundair onderwijs. Lessentabellen en een inhoudelijke beschrijving van de leervakken geven een beeld van elke opleiding. Telkens volgen ook cijfers over het aantal studenten dat de studie begint en het aantal dat de studie voltooit. Per brochure: 250 frank; de volledige reeks kost 4100 frank (Garant-Leuven). - 'Student en recht, Juridische en sociale gids voor de student hoger onderwijs' licht de vaak ingewikkelde rechtsregels die het statuut van de student bepalen praktisch toe: van kinderbijslag, studiefinanciering, studiestage tot de jobstudent. Deze gids (ACCO uitgeverij, Tiensestraat 152, 3000 Leuven, tel. 016/29.11.00 en fax 016/20.73.89) kost 1990 frank. - Bij de Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir, Egmontstraat 5, 1050 Brussel, tel. 02/512.91.10 en fax 02/512.29.96) koopt u voor 40 frank de brochure 'Academische Opleidingen in Vlaanderen' en voor 100 frank heeft u de publicatie 'Voortgezette Academische Opleidingen in Vlaanderen'. - 'Wat na het secundair onderwijs ?' is een publicatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (departement Onderwijs) die werd samengesteld door de Vlaamse PMS-centra. De brochure bevat onder andere een overzicht van de studiemogelijkheden, adressen van instellingen voor hoger onderwijs en een lijst van de PMS-centra (die vanaf september CLB-centra heten). Vanaf september verschijnt een nieuwe editie die u gratis kunt verkrijgen bij de bibliotheek van het departement Onderwijs (Consciencegebouw, Cel publicaties, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, tel. 02/553.66.53 en fax 02/553.66.54. De brochure 'Adressen en Studieaanbod van de Hogescholen' is een andere uitgave van het departement Onderwijs (afdeling Hogescholen). Deze publicatie kost 100 frank en u kunt de brochure ook bestellen via internet. Surf naar www.ond.vlaanderen.be/publicaties/catalogus/. Op de website www.ond.vlaanderen.be/ klikt u op Hoger Onderwijs, waar u zowel informatie vindt over de hogescholen als over de universiteiten. - De 'Studie-wegwijzer' (Gids voor hogere en voortgezette studies) kost 300 frank en u kunt het boek bestellen bij de Media Club (tel. 070/23.30.03, fax 070/23.34.89, internet http://www.ar-media.be). - De Vlekho-cahiers bundelen vier brochures : 'Je studiekeuze maken voor het hoger onderwijs, een handleiding', 'Studiemethodes, 101 tips om doeltreffender te studeren', 'Een succesvolle studieplanning in 10 stappen' en 'Hoe omgaan met examens, stress en faalangst?'. Elk deel kost 250 fr. Bestellen bij Vlekho/W&K, Koningsstraat 336, 1030 Brussel, tel. 02/221.12.11. - 'Kieswijzer' is een publicatie van de VUBrussel (Dienst Studieadvies, Gebouw Y, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, tel. 02/629.23.18). Het interactieve werkboek begint met een speurtocht naar jezelf. Kiezen voor een studierichting is volgens de Kieswijzer weten wie je eigenlijk als persoon wil worden. Hierbij is een spiegel nodig. De Kieswijzer moedigt jongeren aan actief en emanciperend te kiezen.