Hoe is het mogelijk dat Kamerlid Maya Detiège als apotheker en geneesmiddelenspecialist afwezig bleef op de openbare zitting van de gemengde commissies Volksgezondheid van Kamer en Senaat, waarin werd gedebatteerd over de 'openbare aanbesteding voor geneesmiddelen', het befaamde kiwimodel? Ze zou beter op de hoogte zijn geweest van de voordelen voor de patiënt en voor het budget van de sociale zekerheid. Bijgevolg had ze misschien met meer verbetenheid een ruimere versie van zo'n systeem van openbare aanbesteding verdedigd dan de afgekalfde versie die op 13/04/05, na stemming in de Kamer, in de nieuwe gezondheidswet werd opgenomen ('Het maagzuur van de factuur', Knack nr....

Hoe is het mogelijk dat Kamerlid Maya Detiège als apotheker en geneesmiddelenspecialist afwezig bleef op de openbare zitting van de gemengde commissies Volksgezondheid van Kamer en Senaat, waarin werd gedebatteerd over de 'openbare aanbesteding voor geneesmiddelen', het befaamde kiwimodel? Ze zou beter op de hoogte zijn geweest van de voordelen voor de patiënt en voor het budget van de sociale zekerheid. Bijgevolg had ze misschien met meer verbetenheid een ruimere versie van zo'n systeem van openbare aanbesteding verdedigd dan de afgekalfde versie die op 13/04/05, na stemming in de Kamer, in de nieuwe gezondheidswet werd opgenomen ('Het maagzuur van de factuur', Knack nr. 15). Yolande Avontroodt heeft het over een geneeskunde met twee snelheden Daarvoor hoef je echt niet naar het buitenland te kijken. Denk maar aan de stents met en zonder geneesmiddelen. Wie de percentages in de ons omringende landen bekijkt, kan moeilijk stellen dat er in België te snel generische geneesmiddelen worden voorgeschreven. Als een gastroscopie verplicht wordt voor de generische maagzuurremmers, waarom dan ook niet voor het middel Pariet van het door Steve Stevaert zo geliefde Janssen Pharmaceutica? Pariet verlaagde enkele tijd terug drastisch zijn prijs en werd daarvoor beloond met een terugbetaling zonder een voorafgaande gastroscopie. De verkoop van Pariet rees daarna zo de pan uit dat de gebudgetteerde besparing teniet werd gedaan en omsloeg in een enorme meerkost voor het budget van de sociale zekerheid. Yolande Avontroodt twijfelt aan de kwaliteit van de generische medicijnen. Originele geneesmiddelen worden veelal in het buitenland geproduceerd en bij voorkeur in lagelonenlanden. Die buitenlandse bedrijven moeten aan dezelfde 'GM-rules' (regels voor generische medicatie) voldoen als bedrijven in België en ter plaatse worden tests uitgevoerd door Belgische controleurs. Het overgrote deel van de op de Belgische markt verkochte simvasta-tines worden in Hongarije vervaardigd en veel generische medicijnen worden in Ierland of Nederland geproduceerd. Op de DGO-lijsten van niet-conforme geneesmiddelen, die wij maandelijks ontvangen, figureren zeker niet meer generieke dan originele geneesmiddelen. Veel grote farmabedrijven produceren nu ook zelf hun generische medicijnen, ja zelfs van hun eigen originele moleculen. Ze komen van dezelfde productielijnen. Rechts de dure originele en links de goedkopere generieke. Wie twijfelt aan de generische geneesmiddelen, twijfelt ook aan de 'big pharma'. Hoe is het anders mogelijk dat de Commissie Terugbetaling Geneesmiddelen (CTG), waar Maya Detiège als apotheker met kennis van organische scheikunde vroeger lid van was, indertijd de terugbetaling van enantio-merendestillaten als Spira-lexa, Xyzall en Nexiam heeft toegestaan? En dan spreken we nog niet over de andere X-files zoals Celebrex, Vioxx, Bextra en andere COX-2-remmers waarover onafhankelijke medische tijdschriften al jaren lang hun twijfels hebben. Je moet echt van een verre planeet komen om als arts of apotheker te kunnen beweren dat je nog nooit met de promotietechnieken van firma's, zowel originele als generieke, in contact bent gekomen. Was het kiwimodel in België juridisch niet mogelijk geweest, dan had de big pharma niet zo gewillig ingestemd met de nieuwe budgettaire maatregelen die hen in de nieuwe gezondheidswet werden opgelegd. Jan De Blieck, apotheker