In zijn nota van 17 december 2008 laat de inspecteur van Financiën er weinig twijfel over bestaan. De FOD Financiën geeft de voorkeur aan het bedrijf CSC voor de uitvoering van het tweede deel van het Data Warehouse-programma, zonder dat hij zijn keuze behoorlijk kan motiveren. 'De motivering is ondermaats voor een opdracht van dergelijke omvang', aldus de nota. De beoordeling van de verschillende criteria is zeer beperkt: ze herneemt de omschrijving ervan uit het bestek en ...

In zijn nota van 17 december 2008 laat de inspecteur van Financiën er weinig twijfel over bestaan. De FOD Financiën geeft de voorkeur aan het bedrijf CSC voor de uitvoering van het tweede deel van het Data Warehouse-programma, zonder dat hij zijn keuze behoorlijk kan motiveren. 'De motivering is ondermaats voor een opdracht van dergelijke omvang', aldus de nota. De beoordeling van de verschillende criteria is zeer beperkt: ze herneemt de omschrijving ervan uit het bestek en beoordeelt ze alleen als 'onvoldoende' of 'zeer goed'. De quoteringen voor de offerte van Siemens Business Solutions zijn 'significant beter', aldus de inspecteur. Hij vindt het ook vreemd dat de offerte van CSC op enkele subcriteria bijzonder slecht scoort: als 'absoluut ontoereikend' of 'zwak'. Nochtans gaat het om belangrijke criteria: de integratie met het eerste deel van het programma wordt gekwalificeerd als 'zwak en weinig gedetailleerd'. Er wordt niet berekend hoeveel personeels-leden van Financiën zelf bij het project betrokken moeten worden, noch hoeveel mandagen per partij noodzakelijk is. 'Voor een overheidsopdracht met dergelijk strategisch belang en kostprijs' rijst de vraag of het geheel van deze verantwoording wel stand zou houden als het voor de rechtbank komt. De Inspectie van Financiën geeft dan ook een ongunstig advies: ze vindt de offertes (van CSC en Siemens) niet vergelijkbaar, vooral wat betreft de globale kostprijs. Als je weet dat CSC een veel lagere prijs voorstelde dan tegenkandidaat Siemens - 1,7 miljoen euro tegenover 3,7 miljoen euro - om hetzelfde programma op te leveren, zou je op zijn minst verwachten dat het prijsverschil grondig wordt gemotiveerd. Volgens bronnen binnen Financiën is het niet de eerste keer dat CSC een lage prijs bedingt en nadien overeenkomt met de FOD Financiën om een deel van het programma naar een volgend bestek door te schuiven. Op die manier kan het de lage prijs aanhouden. De ceo van CSC, Philippe Jaeken, die eerder al toegaf 'scherp op de prijs te spelen', wenste dit keer niet te reageren. En Siemens? Zal het bedrijf geen klacht indienen? Jean-Claude Fontinoy, de rechterhand van Didier Reynders als het op aanbestedingen aankomt, zou op een vergadering omtrent het programma de gemoederen al hebben bedaard. 'We hebben Siemens al de mond gesnoerd', zou hij gezegd hebben. 'Het bedrijf kreeg van ons een groot contract bij de NMBS.'