Aanvankelijk wilden de dertien jonge CD&V'ers die onlangs pleitten voor samenwerking tussen de CD&V en de VLD hun boekje Open volkspartij pas in de loop van november uitgeven. Maar toen Karel Pinxten onverwachts ook VLD-sympathieën bleek te koesteren, werd die timing in de war gestuurd. Haastig werd een persconferentie georganiseerd. De ex-Yancomensen 'vergaten' daarbij wel de eigen partij te informeren. Ter herinnering: Yanco werd opgericht door een groep dertigers die een sterkere stempel wilde drukken op de partijvernieuwing. Van CD&V-voorzitter Stefaan De Clerck kregen zij een plek in de commissie die het vernieuwingscongres moest voorbereiden. Yanco bestaat nu niet meer. Maar de meeste ex-Yancoleden, onder wie gewezen jongerenvoorzitters Raf Vermeire, Koert Debeuf en Annemie Turtelboom, vinden dat het profiel van de CD&V ook na het vernieuwingscongres te flets ...

Aanvankelijk wilden de dertien jonge CD&V'ers die onlangs pleitten voor samenwerking tussen de CD&V en de VLD hun boekje Open volkspartij pas in de loop van november uitgeven. Maar toen Karel Pinxten onverwachts ook VLD-sympathieën bleek te koesteren, werd die timing in de war gestuurd. Haastig werd een persconferentie georganiseerd. De ex-Yancomensen 'vergaten' daarbij wel de eigen partij te informeren. Ter herinnering: Yanco werd opgericht door een groep dertigers die een sterkere stempel wilde drukken op de partijvernieuwing. Van CD&V-voorzitter Stefaan De Clerck kregen zij een plek in de commissie die het vernieuwingscongres moest voorbereiden. Yanco bestaat nu niet meer. Maar de meeste ex-Yancoleden, onder wie gewezen jongerenvoorzitters Raf Vermeire, Koert Debeuf en Annemie Turtelboom, vinden dat het profiel van de CD&V ook na het vernieuwingscongres te flets blijft en dat de VLD in dat opzicht een bemoedigender perspectief biedt. De groep voorstanders van een herverkaveling zal de komende dagen waarschijnlijk nog groter worden. Jong-CD&V-voorzitter Jonathan Cardoen reageert driftig: 'Dit gaat niet meer over een inhoudelijk debat, maar over een geplande uitbraak. Nu blijkt trouwens dat ook een aantal CD&V-jongeren gepolst werd in verband met een overstap naar de VLD.'En Stefaan De Clerck stelde de dissidenten een ultimatum. Vóór Allerheiligen moesten ze schriftelijk hun trouw aan de partij bevestigen. Koert Debeuf heeft daarop alvast niet gewacht om uit de partij te stappen. De anderen hielden hun antwoord een paar dagen langer in beraad. Om zich uiteindelijk ook bij de Nieuwe Christen-Democraten (NCD) van Van Hecke aan te sluiten. De dertien vinden dat de CD&V het debat verstikt en tillen zwaar aan de beschuldigingen van de partij. Die gelooft namelijk dat onder meer Debeuf en Turtelboom de nieuwe naam en andere vertrouwelijke documenten naar verschillende kranten hebben gelekt. Een journalist zou De Clerck daarover ingelicht hebben, omdat de toestand 'gênant' werd. Een ander 'bewijs' à charge is het briefje dat een ijverig CD&V-gemeenteraadslid uit Berlare vond bij de achtergelaten papieren van VLD-voorzitter Karel De Gucht. Daarin schrijft (volgens de partij) Turtelboom dat de persconferentie goed verlopen is en dat ze later nog contact opneemt. Opnieuw stof om de complothypothese te staven. Zeker omdat ook Van Heckes gsm-nummer op dat briefje zou staan.ELKE MENS TELTHendrik Bogaert, de coming man van de CD&V en auteur van het boekje Het huis van Jolien _ overigens ook geen opbeurende analyse van zijn partij _, kent de Yancomensen, 'talentvolle politici', als vrienden. Maar wat nu gebeurt, gaat zijn pet te boven. Koert Debeuf heeft immers meegeschreven aan de beginseltekst 'Elke mens telt' van Luc Martens. Ook een derde van de congresteksten is van zijn hand. En tijdens de lange inhoudelijke discussies heeft hij nooit het idee van een grote, oranjeblauwe volkspartij geopperd. Waar dat plotselinge inzicht vandaan komt, is Bogaert een raadsel. Voor de basiskritiek van de dertigers, namelijk de overdreven dominantie van de standen en het gebrek aan personele vernieuwing, heeft Bogaert wel begrip. Maar het verbaast hem dat die kritiek juist uit die hoek komt. Raf Vermeire en Annemie Turtelboom zaten bijvoorbeeld allebei in het partijbestuur, iets waarvoor heel wat jongeren 'een arm zouden geven', maar ze daagden nooit op. Ze hebben met andere woorden in de partij veel kansen gekregen. Dat zien de dertigers helemaal anders. Ze zijn ook niet te spreken over de 'fatwa' die de partijtop tegen hen heeft uitgesproken. Voor de Toekomstgroep van Patrik Vankrunkelsven en Bert Anciaux kwam de tempoversnelling van de jongste week om andere redenen ongelegen. De Toekomstgroep wil zich zaterdag aanstaande omvormen tot een echte partij en probeert zoveel mogelijk mensen voor het eigen project warm te maken. Maar ze kon de opening van De Gucht niet zonder meer negeren. Vankrunkelsven reageerde volgens zijn medestanders echter iets te gretig op het 'verdeel-en heersspelletje' van Karel De Gucht. De Gucht lijkt trouwens alleen belangstelling te hebben voor een paar stemmentrekkers. Dat doet voor de Toekomstgroep, voorlopig toch, de deur dicht. Ook voor Nelly Maes, al is dat bij haar eerder uit overtuiging. Maes ontkende vorige week haar door Vankrunkelsven aangekondigde komst naar de Toekomstgroep. Precies omdat ze weigert mee te stappen in een scenario dat haar bij de liberalen zou doen terechtkomen.Han Renard