SCHANDAAL TE BRUSSEL. Het kwam VLD-senator Stef Goris ter ore dat er een reukje zou zitten aan de aanschaf van helikopters door de rijkswacht. Alleen al het woord helikopter scheen hem uitermate verdacht toe, temeer daar, ongetwijfeld niet toevallig, een socialistisch minister de verantwoordelijkheid voor deze omstreden aankoop draagt, Johan Vande Lanotte, opvolger van Frank Vandenbroucke als SP-vice-premier. Moet Goris nog meer zeggen ? De senator wijst op een reeks anomalieën zoals het ontbreken van een staartschroef, nochtans gebruikelijk bij helikopters in de ons omringende landen.
...

SCHANDAAL TE BRUSSEL. Het kwam VLD-senator Stef Goris ter ore dat er een reukje zou zitten aan de aanschaf van helikopters door de rijkswacht. Alleen al het woord helikopter scheen hem uitermate verdacht toe, temeer daar, ongetwijfeld niet toevallig, een socialistisch minister de verantwoordelijkheid voor deze omstreden aankoop draagt, Johan Vande Lanotte, opvolger van Frank Vandenbroucke als SP-vice-premier. Moet Goris nog meer zeggen ? De senator wijst op een reeks anomalieën zoals het ontbreken van een staartschroef, nochtans gebruikelijk bij helikopters in de ons omringende landen. Senator Goris vermoedt dat een lid van de door de minister aangestelde aankoopcommissie bijzondere relaties onderhoudt met de helikopterfirma. Deze is namelijk gevestigd in dezelfde straat als een man die als rijkswachter werd geschorst wegens zijn rol in allerlei onfrisse zaakjes. Deze ex-rijkswachter blijkt nu een klant te zijn van de Grand Bazar, net als het door de senator gewraakte commissielid. Goris eist dan ook het ontslag van de minister. ?Dit kan niet langer,? verklaarde hij. Goris wil dat een parlementaire onderzoekscommissie nagaat of hier, naar waarnemers opperen, geen kruiwagens in plaats van helikopters werden aangeschaft en op welke Luxemburgse bankrekeningen het eventuele smeergeld misschien kon zijn gestort. Hij diende al een interpellatieverzoek in waarin hij van de minister eist dat deze zijn volledige onschuld zou bewijzen. ?Ik waarschuw de minister voor de laatste maal,? zo noteerde men uit de mond van de VLD'er, ?de senaat laat niet met zich sollen.? OPSTOOTJE TE PARIJS. De Franse daklozen zijn ongerust. Een nieuwe wet wil hen het bedelen verbieden. Ze dreigen dan ook op straat te komen om hun eisen kracht bij te zetten. Te laat, helaas, want ze bevinden zich al op straat. In Parijs deed zich al een incident voor toen het publiek een dakloze met een GSM opmerkte. De ordediensten waren snel ter plekke en konden de gemoederen doen bedaren. Ze werden daarbij gehinderd door ramptoeristen en kijklustigen op het andere baanvak, maar na een schermutseling raakte de politie de situatie weer meester. Enkele heethoofden werden voor verhoor afgevoerd, maar na korte tijd weer vrijgelaten. Het parket stapte ter plaatse af en deed de nodige vaststellingen. Een woordvoerder van de Franse daklozenorganisatie waarschuwde voor vooroordelen. Daklozen beschikken nu eenmaal niet over een huis waarin zij een gewone telefoon door de bevoegde telecom-diensten op reglementaire wijze kunnen laten aansluiten. FILMSTER EET TE GENT. Het blijkt dat de Amerikaanse actrice Meryl Streep éét. Dat bewees volgens ooggetuigen haar recente bezoek aan een Gents restaurant. De uitbaatster verklaarde dat de gevierde filmster in het gezelschap verkeerde van een verder niet geïdentificeerde man en vier kinderen van vreemde afkomst, vermoedelijk allen Amerikanen. Toen de waardin hen een drankje aanbood, bestelde de man een gin-tonic, Streep en de kinderen wilden prik. Als ze het zelf moeten betalen, houden ze het bij kraantjeswater, aldus een anonieme bron, die vervolgens onder luid gejouw werd weggehoond en vierklauwens het hazenpad koos. Het zestal koos eenzelfde menu : tomatensoep van rode kleur, gevolgd door wat een toevallige voorbijganger als ?steak met frietjes? omschreef. Niemand herinnert zich of er balletjes in de soep dreven. Een deskundige verwees evenwel naar een voorval in het naburige Oosterzele, toen de balletjes zich onder het soepoppervlak verscholen hielden en aldus niet zonder gespecialiseerde apparatuur konden worden gedetecteerd. Mevrouw Streep en de man wilden de steak saignant, net als drie van de vier kinderen. Het vierde zou, naar verluidt, de voorkeur hebben gegeven aan een bokaaltje Olvarit, maar de gewenste variëteit stond niet op het menu. De man strooide een forse hoeveelheid zout over de frieten, hoewel dit bericht niet kon worden bevestigd. De actrice en de kinderen dienden hun maaltijd slechts een kleine hoeveelheid zout voor persoonlijk gebruik toe, maar niet alle getuigenissen zijn hierover eensluidend. Na het intreden van de duisternis maakte de indirecte verlichting in de zaak het te donker om zich daar precies van te vergewissen. ?Het is slechts één van de vele mogelijke hypothesen,? aldus een woordvoerder, ?voorbarige conclusies trekken, zou voorbarig zijn.? Na het vertrek van de heldin van het witte doek werd in de buurt nog tot diep in de nacht over het gebeurde nagepraat. De hulpdiensten waren meteen ter plaatse en dienden de eerste zorgen toe. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Bijdragen : Hubert van Humbeeck, Marc Reynebeau