Ze zág er zelfs uit als een Griekse godin: de statige dame die in haar strakke witte jurk naast voorzitter Jacques Rogge van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) stond te stralen. Voor Gianna Angelopoulos-Daskalaki, de aristocrate die de Spelen van Athene over de schaamte heen tilde, moet 13 augustus 2004 een onwaarschijnlijke hoogdag geweest zijn. 'We hebben een klus van zeven jaar in vier jaar tijd geklaard', zei ze na de openingsplechtigheid, glimmend van trots. En vier maanden later is haar glimlach nog altijd niet gestorven. 'De hele wereld vond de Olympische Spelen van Athene méér dan succesvol', zegt Angelopoulos alsof ze haar lesje opdreunt. 'Ik herinner u graag aan de woorden van dokter Rogge, die de Spelen tijdens de sluitingsceremonie op 30 augustus "onvergetelijke droomspelen" noemde.'
...

Ze zág er zelfs uit als een Griekse godin: de statige dame die in haar strakke witte jurk naast voorzitter Jacques Rogge van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) stond te stralen. Voor Gianna Angelopoulos-Daskalaki, de aristocrate die de Spelen van Athene over de schaamte heen tilde, moet 13 augustus 2004 een onwaarschijnlijke hoogdag geweest zijn. 'We hebben een klus van zeven jaar in vier jaar tijd geklaard', zei ze na de openingsplechtigheid, glimmend van trots. En vier maanden later is haar glimlach nog altijd niet gestorven. 'De hele wereld vond de Olympische Spelen van Athene méér dan succesvol', zegt Angelopoulos alsof ze haar lesje opdreunt. 'Ik herinner u graag aan de woorden van dokter Rogge, die de Spelen tijdens de sluitingsceremonie op 30 augustus "onvergetelijke droomspelen" noemde.'Opmerkelijk. Net voor ons gesprek met de ijzeren dame van het organisatiecomité (ATHOC) had de Griekse regering becijferd dat de Spelen omgerekend 800 euro per Griek kostten. Het land worstelt sinds de Spelen met een begrotingstekort van 5,3 procent - ver boven de Maastrichtnorm dus - en de olympische uitgaven beslaan minstens een kwart van dat tekort. De uitstaande staatsschuld is gestegen tot 112 procent van het bruto nationaal product (bnp), waardoor Griekenland met Italië de meest bezwaarde natie van de Europese Unie is geworden. En intussen weten de Grieken nog altijd niet hoe en wanneer ze een deel van de infrastructuur te gelde zullen maken. GIANNA ANGELOPOULOS-DASKALAKI: Gelooft u me: er zal niets verloren gaan. Hellenic Olympic Properties (de patrimoniumvennootschap van de Griekse overheid die de olympische infrastructuur beheert, nvdr.) bestudeert momenteel een aantal opties. Maar in feite hebben we hun bestemming ná de Spelen al bij de bouw van de olympische faciliteiten in het achterhoofd gehouden. Het olympisch dorp en de studentenhuizen van de universiteit (waar een persdorp gevestigd was) moeten de nood aan woonruimte in Athene helpen lenigen. Elders in het olympisch park zullen we kantoren onderbrengen, en stadions kunnen dienen voor optredens of festivals, of onderdak bieden aan Atheense sportclubs. De (erg omstreden, nvdr.) stadions voor baseball en softball waren al van het begin af tijdelijke bouwwerken: zij zullen in de toekomst plaats maken voor een stadspark. ANGELOPOULOS: Helemaal niet. Onze uitgaven zullen ons initiële budget (1,92 miljard euro, puur voor de organisatie van de Spelen, nvdr.) heel dicht benaderen en we zullen zonder verlies de boeken kunnen sluiten. Onze prognoses waren realistisch en accuraat en soms zelfs te conservatief. De verkoop van tickets bijvoorbeeld heeft onze vroegste verwachtingen uiteindelijk zelfs overtroffen, wat toch finaal het succes van onze organisatie onderstreept. ANGELOPOULOS: Volgens de prognoses zal het toerisme naar Griekenland in 2005 weer aantrekken. En zoals de vice-gouverneur van de Griekse nationale bank onlangs nog aanstipte, ziet Griekenland zijn bruto nationaal product ondanks de vertraagde groei wel significant sneller stijgen dan het gemiddelde van de Europese Unie. Maar de échte impact van de Olympische Spelen op de economie moet u zien als een onderdeel van een langetermijnstrategie. Ik blijf er rotsvast van overtuigd dat we vroeg of laat zullen oogsten wat we hebben gezaaid. De wegen, de rails en de metrolijnen zullen onze economie veel efficiënter maken dan ooit tevoren. En al die transportinfrastructuur zou er nooit gekomen zijn zonder de Spelen. Weet u: Athene 2004 ging over het nakomen van beloftes. Aan het IOC beloofden we een groots Griekenland en Spelen die goed zouden zijn voor de atleten. Aan de Grieken beloofden we dat hun inspanningen hen respect in de hele wereld én een leefbaarder Athene zouden opleveren. We zijn in al die opdrachten geslaagd. Verder hebben de Spelen 100.000 jobs opgeleverd, waarvan de helft permanent. Bovendien hebben honderdduizend Grieken in de aanloop naar de Spelen managementopleidingen gevolgd of technische en andere trainingen gekregen. Al die mensen hebben daar een bredere kennis en meer vertrouwen in de toekomst aan overgehouden. ANGELOPOULOS: Laat ik eerst zeggen dat ík nooit in die bewoordingen over mijn landgenoten heb gesproken. En de rest van de wereld heeft in augustus en september 2004 het échte Griekenland gezien dat ik zo goed ken: een goed georganiseerde, gesofisticeerde natie met een hoofdstad van internationale allure. Een enquête in de Verenigde Staten en vijf EU-lidstaten leerde dat de wereld Griekenland ziet als een veilige en stabiele natie en dat de Spelen die perceptie positief hebben beïnvloed. ANGELOPOULOS: Ach, u moet niet enkel de Spelen zelf meetellen, maar ook de moeilijk meetbare voordelen van zulke evenementen: de jobs, de opleidingen, de wegen, de treinen en de metro, zelfs de hectaren nieuwe open ruimte en de dramatisch verbeterde kwaliteit van de Atheense lucht. Om nog niet te spreken van die vaste overtuiging dat we kunnen wedijveren met wie ook ter wereld û en dat we nog kunnen winnen ook. ANGELOPOULOS: Dokter Rogge heeft de Spelen afgesloten onder dat eigenste Calatrava-dak. Hij had niets dan lof voor het ATHOC, de Griekse overheid en het Griekse volk. Hij heeft Athene 2004 altijd 'succesvolle Spelen' genoemd. We hébben het niet breed laten hangen. Het leeuwendeel van de sites is gebouwd met strikt respect voor de IOC-normen û niets meer, niets minder. Het Calatrava-dak is een unieke uitzondering. Het is de navel van de Spelen, een verbluffend stukje architectuur én daarom een volstrekt verdedigbare uitgave. Vooral externe factoren hebben de hoge kostprijs van de Spelen in de hand gewerkt: de dramatische stijging van de kostprijs voor veiligheidsvoorzieningen na de aanslagen van 11 september 2001 in New York bijvoorbeeld, of de vertragingen die de werken aan de olympische sites in 2000 hadden opgelopen. Alle bouwprojecten versnellen om die vertragingen weer goed te maken, heeft zwaar op het budget gewogen. ANGELOPOULOS: Helemaal niet. We hebben juist aangetoond dat een klein land, mits het zorgvuldig plant en de steun van het IOC geniet, wél buitengewoon goede Olympische Spelen kan organiseren. Elke olympische gaststad heeft trouwens zijn eigen problemen, maar ook zijn eigen unieke voordelen. Frank Demets'We kunnen wedijveren met wie ook ter wereld en we kunnen nog winnen ook.'