De werklozen van Sabena zagen hun laatste hoop vorige week vervliegen. De 'opvolger' van de failliete nationale luchtvaartmaatschappij Sabena trok de deur dicht. DAT hoopt vanaf maart dagelijks drie vluchten op Afrika te verzorgen, naar Kinshasa, Kigali en Entebbe. Dat is een winstgevende business waarvoor veel extra personeel nodig is. Zo zei men toch. Nu blijkt dat DAT gebruik maakt van de wet lease:de onderneming gaat bij een andere luchtvaartmaatschappij drie vliegtuigen huren, bemanning inbegrepen.
...

De werklozen van Sabena zagen hun laatste hoop vorige week vervliegen. De 'opvolger' van de failliete nationale luchtvaartmaatschappij Sabena trok de deur dicht. DAT hoopt vanaf maart dagelijks drie vluchten op Afrika te verzorgen, naar Kinshasa, Kigali en Entebbe. Dat is een winstgevende business waarvoor veel extra personeel nodig is. Zo zei men toch. Nu blijkt dat DAT gebruik maakt van de wet lease:de onderneming gaat bij een andere luchtvaartmaatschappij drie vliegtuigen huren, bemanning inbegrepen. Ondernemingen besteden meer en meer aandacht aan de communicatie met hun stakeholders, dat zijn niet alleen de direct betrokkenen maar ook de gemeenschap waarin zij leven. Niet zo echter bij de SN Airholding rond Maurice Lippens en Steve Davignon en bij DAT. Geheimzinnigheid blijft de gouden regel bij de nieuwe Belgische nationale luchtvaartmaatschappij, die weldra wellicht wordt omgedoopt tot SN Brussels Airlines. Nochtans zijn in het aandeelhouderschap van de maatschappij 'waarmee de overheid niets meer te maken heeft en waarin geen overheidsgeld steekt' (dixit Verhofstadt) toch weer rechtstreeks en onrechtstreeks tientallen miljoenen euro gesukkeld. En het dreigt, in alle geheimzinnigheid dus, nog erger te worden. Verleden week heeft DAT het overbruggingskrediet van 125 miljoen euro aan de minister van Financiën terugbetaald. Dat moest wel, want Europa maakte zich al zenuwachtig over die mogelijk concurrentievervalsende overheidssteun. Maar de nieuwe luchtvaartmaatschappij beschikte zelf niet over het nodige geld. Hoofdaandeelhouder SN Airholding bracht slechts 155 miljoen euro in de kas - Virgin weigert vooralsnog zijn participatie van 25 miljoen euro te storten - en het aandeelhouderschap van de voormalige SIC-schuldeisers bestaat enkel uit in kapitaal omgezette vorderingen. Voor die terugbetaling moest DAT dus lenen, want anders restte haar slechts een schamele 30 miljoen euro.CD&V-senator Jacques D'Hooghe ging na dat DAT voor de terugbetaling van het overbruggingskrediet een lening kreeg van 125 miljoen euro, lopend tot 2006, van de Federale Investeringsmaatschappij. Dat is een dochter van de Federale Participatiemaatschappij, een overheidsinstelling. Belastinggeld dus. Het gaat om een achtergestelde lening, wat betekent dat alle andere schuldeisers bij de terugbetaling voorgaan. In het gewone bedrijfsleven verandert een achtergestelde lening snel in kapitaal. Stopt de overheid noodgewongen en onderhuids toch weer geld in de ondergekapitaliseerde luchtvaartmaatschappij?Waarom kan dat niet eenvoudig worden meegedeeld? DAT-bestuurder Emmanuel Van Innis, de voorzitter van de SN Airholding, verklaarde dat de luchtvaartmaatschappij niet in financiële ademnood verkeert. Minister van Overheidsbedrijven Rik Daems (VLD) ontkende het manoeuvre niet, maar zei dat de geprivatiseerde luchtvaartmaatschappij zijn zaak niet meer is. Financiële specialisten achten het weinig waarschijnlijk dat DAT het geld bij privéfinanciers kon vinden, gezien het geringe enthousiasme van investeerders.Guido Despiegelaere