Dampen wordt aan rokers voorgesteld als een veilige manier om van tabak verlost te raken, maar de praktijk wijst anders uit. Amerikaanse onderzoekers stel...

Dampen wordt aan rokers voorgesteld als een veilige manier om van tabak verlost te raken, maar de praktijk wijst anders uit. Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat e-sigaretten tot een aanzienlijke verhoging van longaandoeningen leiden, zoals chronisch obstructief longlijden, chronische bronchitis, emfyseem en astma. Vooral de combinatie van dampen en roken blijkt veel gevaarlijker dan elk afzonderlijk. Onze longen zijn niet gemaakt om blootgesteld te worden aan waterdamp verzadigd met allerhande stoffen. De praktijk leidt tot een versnelde afname van de ademcapaciteit, en er zijn geen alternatieven eens die capaciteit afneemt.