Didier Reynders (MR), die enkele jaren geleden door toenmalig oppositieleider Yves Leterme (CD&V) nog 'de slechtste minister van Financiën ooit' werd genoemd, blijft volkomen zichzelf. Is er een moeilijk begrotingsoverleg in aantocht, dan pakt hij uit met rooskleurige cijfers over de fiscale ontvangsten.
...

Didier Reynders (MR), die enkele jaren geleden door toenmalig oppositieleider Yves Leterme (CD&V) nog 'de slechtste minister van Financiën ooit' werd genoemd, blijft volkomen zichzelf. Is er een moeilijk begrotingsoverleg in aantocht, dan pakt hij uit met rooskleurige cijfers over de fiscale ontvangsten. In het vooruitzicht van de controle van de begroting 2008 over anderhalve maand, is het niet anders. Toen de oppositie in de voorbije weken in het parlement waarschuwde voor het drijfzand onder die begroting, zei Reynders dat hij pas op 24 juni zijn licht laat schijnen over de belastinginkomsten (die zouden in vergelijking met 2007 moeten stijgen naar 96,5 miljard euro). Maar intussen heeft hij van zijn administratie het goede nieuws ontvangen dat de inkomsten van de btw, de bedrijfsvoorheffing, de roerende voorheffing en de voorafbetalingen door vennootschappen in het eerste kwartaal van dit jaar in de lift zitten. Volgens Reynders is er budgettair dus geen vuiltje aan de lucht. Dat het Federaal Planbureau daarover een heel andere mening heeft, stoort hem blijkbaar niet. Net als het Internationaal Muntfonds en de Europese Commissie is het Planbureau het geloof in de begroting 2008 van de regering-Leterme I allang kwijt. In zijn 'Economische vooruitzichten 2008-2013' wordt de groei voor dit jaar teruggeschroefd van 1,9 naar 1,7 procent. Ook de toename van de werkgelegenheid wordt minder hoog ingeschat (42.000 nieuwe banen per jaar, tegenover 46.600 in eerdere ramingen). De inflatie, die in mei is gestegen naar 5,21 procent op jaarbasis, zet de koopkracht van de bevolking en het concurrentievermogen van de bedrijven onder druk. Slotsom van het Planbureau: zonder ingrepen duikt de begroting voor ruim 1 miljard euro (0,3 procent van het bbp) in het rood. Die sombere analyse houdt niet eens rekening met diverse bressen in het budget. Het lijstje is onrustbarend lang. Het aanpakken van de misbruiken van de notionele-intrestaftrek hoeft volgens Reynders niets op te brengen, omdat hij naar eigen zeggen sowieso meer geld ziet binnenstromen (een gat van 200 miljoen). Met een versterkte activering van werkzoekenden start minister Joëlle Milquet (CDH) op z'n vroegst in het najaar (een gat van 286 miljoen). Het dossier van de btw op grond met nieuwbouw is naar Europa versast (een gat van 40 miljoen). Van de verkoop van gebouwen om andere publieke infrastructuur te verbeteren, is niets meer vernomen (een gat van 70 tot 100 miljoen). De uitgavengroei in de gezondheidszorg wordt gecorrigeerd via een 'toekomstfonds' (een boekhoudkundige operatie van 580 miljoen). De veelbesproken bijdrage van Suez-Electrabel is na de strapatsen van minister Paul Magnette (PS) niet dichterbij gekomen (een mogelijk gat van 250 miljoen). En dan is er nog de koppeling, die de Vlaamse regering heeft gemaakt tussen haar bijdrage aan het begrotingsevenwicht en een nieuwe stap in de staatshervorming (400 miljoen die onzeker is). Ondanks die financiële gatenkaas blijven de meerderheidspartijen vrolijk zwaaien met nieuwe lastenverlagingen (minder inkomsten) en hogere sociale uitkeringen (meer uitgaven). Gelukkig bieden de zelf aangewakkerde Congocrisis en het politieke schimmenspel rond een methode om Brussel-Halle-Vilvoorde en een nieuwe staatshervorming te bespreken, perfecte alibi's om de ongetwijfeld turbulente begrotingstijden nog even voor zich uit te schuiven. door Patrick Martens