Het stilzwijgende uitstel dat de federale regering zichzelf gunde op zoek naar een tweede adem in de communautaire dossiers, stootte vorige week op een pijnlijke counter. Na zeven jaar verwierp de Raad van State definitief de Franstalige klacht tegen de rondzendbrieven van de gewezen Vlaamse ministers Leo Peeters (SP.A) en Luc Martens (CD&V). Door die rondzendbrieven moeten Franstaligen in de zes faciliteitengemeenten rond Brussel telkens opnieuw een aanvraag indienen om officiële documenten in hun eigen taal te ontvangen.
...

Het stilzwijgende uitstel dat de federale regering zichzelf gunde op zoek naar een tweede adem in de communautaire dossiers, stootte vorige week op een pijnlijke counter. Na zeven jaar verwierp de Raad van State definitief de Franstalige klacht tegen de rondzendbrieven van de gewezen Vlaamse ministers Leo Peeters (SP.A) en Luc Martens (CD&V). Door die rondzendbrieven moeten Franstaligen in de zes faciliteitengemeenten rond Brussel telkens opnieuw een aanvraag indienen om officiële documenten in hun eigen taal te ontvangen. 'In de praktijk gaat het om een heel beperkt aantal voorvallen', geeft de Linkebeekse burgemeester Christian Van Eyken (UF) aan, 'maar ze brengen wel een gigantische administratieve rompslomp met zich. Tenzij je gemeentebelastingen zou innen, zijn de verkiezingen eigenlijk het enige moment waarop de burgers eerst in de officiële en pas na aanvraag in hun eigen taal een brief krijgen. Andere documenten zoals bouwaanvragen worden meteen in de gewenste taal gegeven omdat het dan de inwoners zijn die de eerste stap moeten zetten en daaruit meteen blijkt welke taal ze spreken.' Aangezien de eerstvolgende verkiezingen normaal pas in 2006 plaatsvinden, is de kans op een nieuwe heisa in de gemeenten de eerstvolgende maanden klein, ondanks de verklaring van de burgemeesters dat ze ook nu niet van plan zijn om gevolg te geven aan de rondzendbrieven. Op het federale niveau is de impact van de uitspraak misschien wel veel groter. De reacties vanuit de Franstalige partijhoofdkwartieren laten weinig ruimte voor interpretatie. PS-voorzitter Elio Di Rupo nodigde zijn collega's van de andere partijen meteen uit om heel snel samen te zitten en een gezamenlijke strategie uit te werken voor de communautaire onderhandelingen. Volgens Di Rupo 'veranderen de arresten van de Raad van State het institutionele gegeven van het land'. Met het oog op de komende besprekingen over Brussel-Halle-Vilvoorde (B-H-V), maar ook over andere communautaire dossiers zoals de bevoegdheidspakketten en de financiering van de deelstaten, liet Di Rupo al weten dat 'de dialoog tussen de gemeenschappen door de recente uitspraak nog ingewikkelder geworden is'. De bijeenkomst van de Franstalige partijvoorzitters, die al kort na nieuwjaar zou plaatsvinden, is in de eerste plaats het vervolg van een soortgelijke vergadering in september, waarop al werd overlegd over een gemeenschappelijke strategie van de Franstaligen in het communautair overleg. Maar meer dan toen het geval was, lijken MR, CDH en PS nu op dezelfde golflengte te zitten. Houdt MR-voorzitter Didier Reynders zich als co-voorzitter van het Forum voor institutionele hervormingen en van de interministeriële conferentie over B-H-V nog enigszins op de vlakte, op de hoofdzetel van het CDH wordt de oproep van Di Rupo enthousiast onthaald. 'Het zijn de Vlamingen die met een probleem zitten, niet wij', stelt de woordvoerder van voorzitster Joëlle Milquet. 'Wij staan volledig achter het standpunt van de burgemeesters in de faciliteitengemeenten om geen rekening te houden met de rondzendbrieven. We zullen zien of de Vlaamse regering haar dreiging met sancties zal hard maken.'Ondertussen klinkt het non voor de splitsing van B-H-V straffer dan ooit. Nieuw is daarbij dat de Franstaligen zich niet meer beperken tot de verdediging van het bestaande arrondissement, maar zelf de tegenaanval hebben ingezet. 'Hoog tijd om het eens te hebben over de grenzen van het Brussels Gewest', zegt de burgemeester van Wezembeek-Oppem François van Hoobrouck (MR). Zijn eis werd meteen opgepikt op de hogere echelons van de partij. Burgemeester van Anderlecht en MR-fractieleider in het Brussels parlement Jacques Simonet zegt open te staan voor de faciliteitengemeenten die vragen om zich bij de andere 19 Brusselse gemeenten van het Hoofdstedelijk Gewest te voegen. Ook hij ziet in de uitspraak van de Raad van State een extra stimulans om het spel hard te spelen. 'We mogen geen enkel stukje grond prijsgeven', is zijn leuze. 'Als zelfs het hoogste administratief gerechtelijk orgaan van ons land al toelaat dat de rechten van de Franstaligen in de Vlaamse rand met de voeten getreden worden...' Ook het CDH heeft wel oren naar een eventuele uitbreiding van de tweetaligheid naar de faciliteitengemeenten. Of de PS zich even gretig zal aansluiten bij de roep van de aan de MR gelinkte burgemeesters, valt nog af te wachten. 'Het is niet de eerste keer dat we de troepen op een lijn trachten te krijgen', geeft de woordvoerster van Di Rupo aan. De slechte verstandhouding tussen de Franstalige liberalen en socialisten sinds Di Rupo de MR aan de kant liet staan bij de vorming van de deelstaatregeringen, blijft een zwakke schakel in de Franstalige frontvorming. Hannes Cattebeke