© Der Spiegel
...

© Der SpiegelFelix Koelov (56) is een van de invloedrijkste oppositieleiders van de op 24 maart losgebarsten tulpenrevolutie in Kirgizië. Koelov is bijgevolg kandidaat-opvolger voor de naar Moskou gevluchte president Askar Akajev. 'Wat er bij ons allemaal gebeurd is, zou ik niet onmiddellijk als een revolutie bestempelen, maar wel als het uitbreken van volkswoede. Na meer dan 14 jaar Akajev had er zich veel ontevredenheid opgestapeld.'FELIX KOELOV: Mijn opgave bestond erin om de situatie te stabiliseren en ervoor te zorgen dat ze niet verder escaleerde. Dat is gelukt. Maar het ambt van coördinator van de Veiligheidsdiensten is niet voorzien in de grondwet. Nu is het aan de regering om te werken. In de diensten zitten er meer dan genoeg profes- sionele mensen. Ik ga me nu concentreren op de uitbouw van mijn partij 'Ar-Namys'. We hebben een democratischer partijsysteem nodig. KOELOV: Die ervaring heeft me getekend. En het heeft me ervan overtuigd dat we een democratische controle op alle instellingen nodig hebben. Ik weet dat veel Kirgiezen niet begrijpen waarom we het uit gemani- puleerde verkiezingen voortgekomen parlement erkennen en laten werken. Maar de centrale verkiezingscommissie heeft het parlement rechtsgeldig verklaard, en we moeten vermijden dat we in een machtsvacuüm terechtkomen. Als de politieke top opnieuw zou uiteenvallen, kan dat tot confrontatie en destabilisatie leiden. We hebben nu eerst een overgangsregering nodig die structuur en orde brengt tot aan de presidentsverkiezingen op 26 juni. Ik ben er voorstander van om daarna met een grondwetshervorming het presidentiële regime door een parlementaire democratie te vervangen. KOELOV: Ik zie er geen gewelddadige dreiging in. Maar die groepering maakt natuurlijk gebruik van het vacuüm dat Akajev heeft achtergelaten. Extremisten kun je enkel bestrijden door betere politieke ideeën. Copyright Der Spiegel