Een combinatie van druk verkeer en hevige regen bleek op 14 augustus voldoende om de Genuaanse Mo...

Een combinatie van druk verkeer en hevige regen bleek op 14 augustus voldoende om de Genuaanse Morandibrug te doen instorten. Ondanks talrijke waarschuwingen sloot de exploitant, Autostrade per l'Italia, de brug nooit voor het verkeer. Voor veel Italianen is de ramp het zoveelste bewijs van het nationale malgoverno. Zowel de traditionele partijen als de huidige regering van populisten hebben altijd geweigerd de dreiging ernstig te nemen. Bij de ramp kwamen 43 mensen om het leven.