Het puberen van Wolfgang Amadeus Mozart beperkt zich anno 1772 - hij is dan zestien jaar - tot stoeien met muzieknoten. Een van de meest lyrische resultaten van dat geëx...