Bij verslikking komt voedsel, drank of een voorwerp in de luchtweg terecht. Het lichaam probeert het probleem zelf op te lossen door te hoesten. In veel gevallen wordt het voorwerp zo vanzelf verwijderd. We spreken over een lichte verslikking. Soms kan een brok voedsel of een voorwerp de luchtweg helemaal afsluiten. We spreken dan over een ernstige verslikking. Ademen wordt moeilijk of zelfs onmogelijk. Dat is een levensbedreigende situatie die onmiddellijke acti...