Astma is een longaandoening die gepaard gaat met een chronische ontsteking van de luchtwegen. Bepaalde prikkels zoals allergieën, koude lucht, rook of een grote inspanning kunnen de ontsteking verergeren en op die manier een astma-aanval uitlokken. Astma veroorzaakt een vernauwing van de kleinere luchtpijptakjes...

Astma is een longaandoening die gepaard gaat met een chronische ontsteking van de luchtwegen. Bepaalde prikkels zoals allergieën, koude lucht, rook of een grote inspanning kunnen de ontsteking verergeren en op die manier een astma-aanval uitlokken. Astma veroorzaakt een vernauwing van de kleinere luchtpijptakjes, wat resulteert in slijmvorming en kortademigheid bij het slachtoffer. Er bestaat zowel medicatie om astma-aanvallen te voorkomen als om astma-aanvallen te bestrijden. ? Het slachtoffer ademt moeilijk en soms te snel. ? Hoesten kan ook voorkomen. ? De ademhaling van het slachtoffer is piepend of reutelend. ? Mogelijk heeft het slachtoffer ook koorts en/of blauwverkleuring van de lippen, vingernagels of neus. ? Het slachtoffer is angstig of onrustig. ? Het slachtoffer heeft last van versnelde hartkloppingen. ? Het slachtoffer vertelt waarschijnlijk dat hij lijdt aan astma. ? Probeer het slachtoffer te kalmeren en in een comfortabele houding te laten rusten. Voorovergebogen zitten met de ellebogen op tafel voelt vaak het aangenaamste aan. ? Maak spannende kledij indien nodig losser, zodat het slachtoffer vrij kan ademen. ? Vraag of het slachtoffer eerder dergelijke aanvallen ervoer. ? Laat het slachtoffer zijn medicatie innemen, waarbij je vraagt de voorgeschreven dosis te respecteren en de medicatie correct in te nemen. Dien zelf geen medicatie toe. ? Blijf bij het slachtoffer tot de aanval afgelopen is.