Het is dus zover. De staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie ondertekenden vorige zondag het scheidingsakkoord met het Verenigd Koninkrijk. Op 29 maart 2019 stapt Londen er officieel uit. Als het Lagerhuis het nu ook eens is met de zo moeizaam bereikte afspraken, wat lang niet zeker is, kunnen de gesprekken beginnen over de relatie die de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk verder met elkaar willen uitbouwen. Er is daarvoor een - verlengbare - overgangsperiode voorzien, die in principe eind 2020 afloopt. Zolang ve...