JA Steve Stevaert
...

JA Steve Stevaert'Men denkt nu toch echt niet dat we zo zot zijn om lukraak verschillende snelheidsbepalingen in te voeren. Belgi? heeft meer verkeersslachtoffers dan andere vergelijkbare landen. Wij hebben 1500 verkeersdoden per jaar, ongeveer het dubbele van Nederland. Dat is onhoudbaar. Nu ontwikkelen er zich drie niveaus, het Europese, het Belgische en het Vlaamse. Om een effici?nt beleid te voeren, lijkt het me beter dat er maar twee niveaus zouden zijn. In elk geval het Europees niveau en vervolgens het Vlaams niveau omdat we beheerder zijn van de wegen. Mocht dat een Belgische bevoegdheid zijn, lag de zaak anders. Voor mij is dit geen communautaire aangelegenheid maar een zaak van goed bestuur. Ik wil een totaalbeleid voor Vlaanderen. Nu worden we altijd geconfronteerd met tegenkanting en vertraging. De situatie in Walloni? is totaal anders. Ze hebben een andere bebouwing en er heerst een andere mentaliteit bij de politici. Maar in Vlaanderen is de houding aanwezig om een strenger verkeersbeleid te gaan voeren. Ik geef een paar voorbeelden. De installering van onbemande camera's heeft ontzettend lang geduurd en is nog altijd moeilijk omdat we altijd via het Belgische niveau moeten gaan. Ik heb recent een decreet gemaakt om vrachtwagens die te zwaar geladen zijn harder aan te pakken. Ik mag dit niet reglementeren omdat ik niet bevoegd ben voor de veiligheid. Dus werk ik via een omweg. Als minister van Openbare Werken heb ik de bevoegdheid om te zeggen dat zware vrachtwagens mijn wegen beschadigen, maar niet om te zeggen dat te zwaar geladen vrachtwagens dodelijke slachtoffers veroorzaken. Ik kan geen algemene regels stellen, maar wel borden plaatsen. Dat is pas verwarrend. Wat ik wil, is dat regels ?n signalisatie onder de Vlaamse bevoegdheid vallen. Men heeft het wegenbeheer overgeheveld naar het gewest maar het verkeersreglement niet. Tachtig percent van de verkeersslachtoffers zijn het gevolg van onaangepast rijgedrag. Als je dat aantal wil reduceren, zul je drastische en radicale maatregelen moeten nemen. Ik kan alleen maar vaststellen dat een eenvoudige beslissing niet geregeld kan worden op het Belgisch niveau.'NEE Romain PotéRomain Poté, verkeersdeskundige en jurist, vindt dat een Vlaams verkeersreglement onzin is. 'Steve Stevaert heeft weer een stunt uitgehaald. Dan is het de nul promille, dan is het gratis rijden in de Liefkenshoektunnel. Ik denk dat hij een speciale denktank heeft die niets anders doet dan stunten bedenken. Een Vlaams verkeersreglement, dat slaat nergens op. Dan kan morgen Gent een reglement vragen en vervolgens Aalst en dan Brussel enzovoort. Bovendien steunt het verkeersreglement op internationale verdragen zoals het Verdrag van Wenen en het Verdrag van Genève. Daar zijn we aan gebonden. Ik begrijp federaal minister Isabelle Durant wanneer zij reageert op het voorstel van Stevaert. Want het is absurd wat hij daar vraagt. Hoe moet de eenheidspolitie haar controles uitvoeren? Hoe ga je de wetgeving op het rijbewijs regelen? Komt er dan zoiets als een Brussels, Waals en Vlaams rijbewijs? Het argument van Stevaert over de onbemande camera's is geen gegronde reden om een eigen reglement te eisen. Het is immers het gewest dat beslist of er onbemande camera's komen of niet. Als Stevaert een verkeersreglement voor Vlaanderen vraagt, dan zeg ik dat dat larie is omdat de basisregels van het verkeersreglement Europees zijn. De minister zegt dat Vlaanderen een ander reglement nodig heeft dan Wallonië vanwege de specificiteit van de gewestwegen die door dorpen lopen. Maar daar kan de minister van Openbare Werken zelf zijn reglement opmaken. Hij kan bepalen hoe snel men mag rijden, of men kan parkeren enzovoort. Hetzelfde voor de autosnelwegen binnen zijn gewest. Er moeten wel borden staan die dat diets maken aan de weggebruiker. Maar de federale minister hoeft hier niet tussenbeide te komen. Hij kan dat volledig autonoom beslissen en hoeft daar niemands toestemming voor te vragen. Maar alleen voor de wegen waarvoor hij bevoegd is, in casu Vlaanderen dus. Trouwens, de minister heeft hier al gebruik van gemaakt. Er staan nu al inhaalverbodborden op verschillende plaatsen op autosnelwegen.'opgetekend door Shaheda Ishaque