Tijdens een pompeuze ceremonie in het Kremlin legde Dimitri Medvedev vorige week woensdag de eed af als president van Rusland. Een dag later werd zijn voorganger Vladimir Poetin aangesteld tot eerste minister van zijn regering. Nog een dag later werd de hele operatie bezegeld met een grootse militaire parade op het Rode Plein, naar aanleiding van de jaarlijkse feestdag waarop de overwinning op nazi-Duitsland wordt herdacht.
...

Tijdens een pompeuze ceremonie in het Kremlin legde Dimitri Medvedev vorige week woensdag de eed af als president van Rusland. Een dag later werd zijn voorganger Vladimir Poetin aangesteld tot eerste minister van zijn regering. Nog een dag later werd de hele operatie bezegeld met een grootse militaire parade op het Rode Plein, naar aanleiding van de jaarlijkse feestdag waarop de overwinning op nazi-Duitsland wordt herdacht. Daarmee is de goed georganiseerde machtsoverdracht afgerond, die al in december begon met de parlementsverkiezingen die met groot overwicht door de zogenaamde Kremlinpartij Verenigd Rusland werden gewonnen. In maart werd Medvedev met een even eclatante meerderheid verkozen tot president. Tijdens de campagne accepteerde Poetin het voorzitterschap van Verenigd Rusland. Hij liet tussendoor ook weten dat hij wel eerste minister wou worden, als de nieuwe president hem dat zou vragen. Wat Medvedev ook prompt deed. De twee voerden voor de verkiezingen overigens campagne als een koppel. Dimitri Metvedev is met zijn 42 jaar relatief jong voor de hoogste baan in het Kremlin. Maar hij deed de voorbije jaren grote ervaring op als hoofd van de presidentiële administratie, voorzitter van Gazprom en eerste vicepremier bevoegd voor de zogenaamde nationale projecten. In tegenstelling tot veel andere leden van de huidige Russische elite stamt hij niet uit de voormalige inlichtingendienst KGB. Het Westen hoopt dat hij een liberaler beleid zal voeren dan zijn voorganger. Hij legde in zijn inaugurale toespraak ook grote nadruk op de versterking van de rechtsstaat en de verdere uitbouw van de economische en burgerlijke vrijheden in Rusland. Maar een fundamentele wijziging van de politiek, zoals die door Poetin werd gevoerd, mag niet worden verwacht. Zeker niet op het buitenlandse vlak. Waarnemers vragen zich af of het zwaartepunt van de macht niet van het Kremlin naar het Witte Huis zal verschuiven, waar de nieuwe premier kantoor houdt. Woordvoerder Dimitri Peskov van Poetin zei in februari al dat zijn baas zich als premier wil bezighouden met de uitvoering van de plannen die hij als president op de sporen heeft gezet. Blijft hij dan de sterke man? 'Medvedev wordt president,' zei Peskov, 'maar Poetin zal de bevoegdheden van de eerste minister vollediger uitoefenen dan zijn voorgangers in die baan hebben gedaan'. Poetin zorgde er in de laatste maanden van zijn presidentschap in ieder geval voor dat de eerste minister meer om handen krijgt. Zo, bijvoorbeeld, werd de belangrijke coördinatie van de regionale gouverneurs van het Kremlin overgeheveld naar het ambt van de premier. Verdere speculaties over hoe het duo al dan niet zal samenwerken, hebben op dit moment weinig zin. Ze zijn ook niet de grootste zorg van de Russen. Die legden in de voorbije maanden al hun eieren in de mand van Vladimir Poetin. Maar ook in Rusland stijgen de prijzen van voedsel en energie. Voor het eerst sinds Poetin acht jaar geleden het laken naar zich toe trok, baart de economie zorgen. Misschien is dat wel de ene factor, schreef het weekblad The Economist vorige week, waarmee de scenarioschrijvers in het Kremlin geen rekening hebben gehouden. Hubert van Humbeeck