Deze week beraadt de Kamercommissie van Binnenlandse Zaken zich over het voorstel om de dotaties in te trekken van partijen die racistische trekken vertonen. Het voorstel, gericht tegen het Vlaams Blok, wordt gesteund door socialisten, liberalen, groenen en Franstalige christen-democraten. De Raad van State liet al eens haar licht schijnen over dit voorstel. Wat nu voorligt, is een aangepaste versie die de oprichting voorziet van een college van voorzitters van het Hof van Cassatie, het Arbitragehof en de Raad van State. Dit college moet oordelen of van enig racisme of discriminatie sprake is. Zo ja, dan kunnen de dotaties voor drie maanden tot een jaar worden ingetrokken.
...

Deze week beraadt de Kamercommissie van Binnenlandse Zaken zich over het voorstel om de dotaties in te trekken van partijen die racistische trekken vertonen. Het voorstel, gericht tegen het Vlaams Blok, wordt gesteund door socialisten, liberalen, groenen en Franstalige christen-democraten. De Raad van State liet al eens haar licht schijnen over dit voorstel. Wat nu voorligt, is een aangepaste versie die de oprichting voorziet van een college van voorzitters van het Hof van Cassatie, het Arbitragehof en de Raad van State. Dit college moet oordelen of van enig racisme of discriminatie sprake is. Zo ja, dan kunnen de dotaties voor drie maanden tot een jaar worden ingetrokken. Het Vlaams Blok krijgt voor haar partijfinanciering een jaarlijkse dotatie van vijftig miljoen frank. Mocht dit voorstel een meerderheid halen en het college oordeelt dat de partij racistische neigingen heeft, dan riskeert het Vlaams Blok op minder dan een jaar voor de verkiezingen op droog zaad te worden gezet. Een vooruitzicht waaraan vooral Franstalige partijen zich nu al opwarmen. Minister van Wetenschapsbeleid Ivan Ylieff (PS) liep vorige week al vooruit op de zaak. Hij wil het Vlaams Blok, en gelijkgezinde partijen, voortaan de toegang tot openbare gebouwen ontzeggen voor de organisatie van hun congressen en bijeenkomsten. Ylieff, een tweedeplans-PS'er, was de aanstoker van de rel rond het Vlaams Blok-congres in Brussel. Als verantwoordelijk minister verbood hij het Vlaams Blok-congres dat op 7 november in het Congressenpaleis was gepland. Een bijeenkomst waarop Brussels lijsttrekker en gewezen commissaris van Schaarbeek Johan Demol het hoge woord zou voeren. Maar het Blok trok naar de rechter en kreeg gelijk. Waarop Brussels burgemeester François-Xavier de Donnéa (PRL) "uit veiligheidsoverwegingen" een samenscholingsverbod uitvaardigde. Wat neerkwam op het feitelijk verbieden van het congres. Die maatregel werd dan weer opgeschort door minister Luc Van den Bossche (SP) van Binnenlandse Zaken, uit vrees voor zware rellen. De minister schakelde Brussels gouverneur Raymonde Dury (PS) in om de maatregel van burgemeester de Donnéa ongedaan te maken. Tot grote woede van de Franstalige partijen die er de minister prompt van beschuldigde zich te mengen in gemeentelijke aangelegenheden. PS-fractieleider Claude Eerdekens, nooit om een straffe uitspraak verlegen, had het over "een onethische en politieke ontoelaatbare maatregel" van Van den Bossche, "een rechtsstaat onwaardig". EEN FUNCTIE ALS EEN LEGE SCHELPDe Franstalige partijen, die tot voor kort het Vlaams Blok als een typisch Vlaams probleem ervoeren, geraken stilaan in paniek bij de gedachte dat de extreem-rechtse partij bij de volgende verkiezingen niet veel meer nodig heeft om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onbestuurbaar te maken. Vandaar de veelvuldige stoerdoenerij van de voorbije weken die veelal het verkeerde effect ressorteert. De poging om te allen prijze het Vlaams Blok-congres te verhinderen was er één van. Want burgemeester de Donnéa spande een kortgeding aan voor de Raad van State tegen de beslissing van Van den Bossche. Vlak voor de aanvang van het Blok-congres velde de Raad van State een wat mistig oordeel. De Donnéa had het recht een samenscholingsverbod uit te vaardigen. Maar ook Van den Bossche kreeg een deel van het gelijk. Want het was volgens de Raad van State niet mogelijk het Blok-congres te verbieden. Waarna de triomferende congressisten van Het Vlaams Blok door een politie-cavalcade naar het Congressenpaleis werden gereden. En meteen was duidelijk wie als overwinnaar uit de wanvertoning was gekomen. Dat had ook gouverneur Raymonde Dury begrepen. Enkele dagen na al dat gestoethaspel zag ze hoe de ministers Ylieff en Van den Bossche "elkaar feliciteerden". Bij zoveel schijnheiligheid diende Dury haar ontslag in. Het Blok-incident had Dury, zij het wat laat, duidelijk gemaakt dat de functie van gouverneur van Brussel een lege schelp is. In het beste geval diende zo'n gouverneur als bloempot, of om de federale regering toe te laten in te grijpen in hoofdstedelijke aangelegenheden.R.V.C.