'We hebben ons de vraag gesteld wat onze rol als bank in de maatschappij is. Dat leerde ons dat we een belangrijke speler zijn in maatschappelijke verandering en een katalysator bij maatschappelijke trends. De investeringen die we doen of faciliteren geven onze maatschappij mee richting.' Aan het woord is Olivier Onclin, Head of Private, Business & Retail Banking bij Belfius en lid van het directiecomité.
...

'We hebben ons de vraag gesteld wat onze rol als bank in de maatschappij is. Dat leerde ons dat we een belangrijke speler zijn in maatschappelijke verandering en een katalysator bij maatschappelijke trends. De investeringen die we doen of faciliteren geven onze maatschappij mee richting.' Aan het woord is Olivier Onclin, Head of Private, Business & Retail Banking bij Belfius en lid van het directiecomité. Het antwoord op deze essentiële vraag leidde ertoe dat Belfius ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen met betrekking tot haar investeringen en beleggingen definieert. Zo kan ze de samenleving immers een duw in de rug geven.'Van de 40 miljard euro die we beheren, is ondertussen meer dan 12 miljard geinvesteerd in bedrijven die sterke aandacht hebben voor het milieu, maatschappelijke ontwikkelingen, gezondheid en goed ondernemingsbestuur', signaleert Olivier Onclin. 'Het is onze ambitie om tegen eind 2022 enkel nog maar in dergelijke bedrijven te investeren.' Binnen anderhalf jaar moeten alle beleggingen dus ESG-proof zijn. Het drieletterwoord is in investeerderskringen een belangrijke term. Het staat voor Environment (milieu), Social (maatschappelijk) en Governance (bestuur), de drie centrale factoren om beleggingen te evalueren op hun duurzaamheid. Hoe zwaar zetten bedrijven in op het klimaat, grondstoffen en energieverbruik? Hoe sterk focussen ze op inclusie, diversiteit en hun relatie met hun partners? En hoe transparant verloopt het beslissingsproces binnen het bedrijf? De vraag is natuurlijk waarom je hier als belegger rekening mee zou houden. Daarop heeft Olivier Onclin een duidelijk antwoord: 'Als belegger is een duurzaam businessmodel op lange termijn een must wanneer je in een bedrijf investeert. Bedrijven die geen aandacht hebben voor milieu of maatschappelijke aspecten, lopen in de toekomst een hoger risico.' Zo zorgen periodes van droogte of overstromingen nu al voor productieproblemen in delen van de wereld, terwijl bedrijven die veel CO2 uitstoten, daar in de komende jaren steeds meer voor zullen moeten betalen. 'De regelgeving wordt steeds strenger voor vervuilende bedrijven', stelt Olivier Onclin vast. 'Beleggen in bedrijven die duurzaam werken, zal dus sowieso renderen.' Hij waarschuwt echter voor een te radicale switch. 'Duurzaamheid is geen knop die je ineens aanzet. Het gaat om een transitie die in sommige gevallen vele jaren in beslag neemt. Als investeerders moeten we de sectoren ook blijven ondersteunen om er zo voor te zorgen dat ze die transitie kunnen waarmaken.' Belfius merkt in ieder geval een steeds toenemende interesse in duurzame beleggingen. Volgens Olivier Onclin heeft dat te maken met het feit dat beleggers willen weten wat er met hun geld gebeurt. Het gaat niet enkel meer om een rendement, het gaat ook om de impact die de belegger met z'n geld kan teweegbrengen. 'Bovendien', klinkt het bij de Head of Private, Business & Retail Banking, 'wordt het eenvoudiger om te beoordelen in hoeverre een bedrijf stappen in de richting van duurzaamheid zet. De SFDR-regelgeving is hierin een belangrijke stap. Hierdoor zullen we vanaf 2022 elke belegger vragen naar zijn voorkeuren op het vlak van duurzaamheid bij zijn beleggingen, maar zullen we ook transparant meegeven hoe duurzaam de beleggingen zijn.' Een goede evolutie. De afgelopen jaren was er immers een wildgroei aan labels ontstaan, waardoor het niet steeds duidelijk was hoe echt de duurzaamheidsambities van een bedrijf waren. 'Voor ons is duurzaamheid een weg die we al waren ingeslagen, maar waar we nu nog meer op inzetten', vervolgt Olivier Onclin. 'Het is onze overtuiging dat we zo de maatschappij kunnen verbeteren én waarde kunnen creëren.' Het is dan ook geen toeval dat de bank voor deze beleggingen exclusief samenwerkt met Candriam, dat in de jaren 90 het eerste duurzaamheidsfonds uit de grond stampte. 'De maturiteit die we op dit vlak hebben, laat ons ook toe om een actieve aandeelhouder te zijn van de bedrijven waarin we investeren. We laten onze stem horen. Zo heeft Candriam er mee voor gezorgd dat Starbucks bekers van gerecycleerd materiaal is gaan gebruiken.' Zelf zet Belfius ook sterk in op duurzaamheid. 'We kunnen natuurlijk niet de blijde boodschap verkondigen zonder zelf het goede voorbeeld te geven', besluit Olivier Onclin. 'Sinds vorig jaar zijn we de eerste bank die CO2-neutraal is. We leven dus naar onze eigen regels en zorgen ervoor dat onze medewerkers ook helemaal mee zijn. Alle private bankers volgen opleidingen in deze materie, zodat ze steeds up-to-date zijn. Al deze stappen passen in de overtuiging dat het onze taak is de maatschappij mee deze richting uit te duwen.'