In verband met Dutroux wijst socioloog Koen Pelleriaux de uitspraken van Walter Van den Broeck over het kapitalisme categoriek af (?De witte ridder rijdt niet uit?, Knack nr. 37). Toch heeft de schrijver gelijk als hij het kapitalisme beschouwt als bron van heel veel kwaad.
...

In verband met Dutroux wijst socioloog Koen Pelleriaux de uitspraken van Walter Van den Broeck over het kapitalisme categoriek af (?De witte ridder rijdt niet uit?, Knack nr. 37). Toch heeft de schrijver gelijk als hij het kapitalisme beschouwt als bron van heel veel kwaad. Pelleriaux stelt dat we limieten opleggen aan het kapitalisme en de vrije markt. In de praktijk zien wij het tegenovergestelde. Onze samenleving ontspoort precies omdat er geen limieten meer gesteld worden. Alles kan en alles mag. Niets van enige omvang kan nog reclamevrij georganiseerd worden. Publiciteit informeert niet maar wil alleen maar tot nog meer consumptie aanzetten. De mens is alleen van belang omdat hij als consument de economie op gang houdt. Ik werk al meer dan twintig jaar in commerciële managementfuncties. Daar bestaat geen ethiek meer. Wie eerlijk zaken doet, wordt kapot geconcurreerd. Verkoop is afgegleden naar commerciële oorlogvoering. Binnen vele bedrijven wordt een concurrent in termen van ?de vijand? omschreven. Er zijn geen limieten meer. Het bedrijfsleven staart zich blind op rendement en efficiëntie. Een werknemer wordt beschouwd als een onderdeel van de werkmiddelen, naast gebouwen, kantoorinrichting, wagenpark, en zo meer. Als hij ziek wordt, loopt hij risico om buitengegooid te worden. Werd hier geen limiet overschreden ? Een voetbalspeler is eigendom van club X of manager Y. Is dat geen voorbeeld van moderne slavernij ? Wordt daar geen limiet overschreden ? Topsporters krijgen waanzinnige bedragen voor hun prestaties. Wordt daar geen limiet overschreden ? Iemand bouwt zonder bouwvergunning, maar het huis mag blijven staan. De wet overtreden, wordt beloond want de burgemeester wil opnieuw verkozen worden. Ook hier gelden de principes van de vrije markt. Er staan vele kandidaten aan te schuiven om ook burgemeester te worden. Worden hier geen limieten overschreden ? Er zijn honderden dergelijke voorbeelden. We hebben al deze excessen gelaten ondergaan en maken er ons vanaf door te stellen dat we niets te zeggen hebben. Dat is een regelrechte leugen. We hebben alles losgelaten en overgelaten aan corrupte politici, magistraten, topfunctionarissen. Bij elke verkiezing kiezen we weer voor dezelfde knoeiers. Voor alle maatschappelijke posities met verantwoordelijkheid mogen alleen mensen in aanmerking komen die onberispelijk zijn, boven elke verdenking staan. Ik pleit niet voor de ?grote kuis? van het Vlaams Blok. Zij willen iedereen uit de weg die hun ideeën niet deelt. Maar onze samenleving moet wel in handen komen van mensen met ethisch normbesef èn verantwoordelijkheidszin. Wij zijn altijd zeer kritisch geweest ten opzichte van het communisme. Daarentegen hebben we het kapitalisme kritiekloos binnengehaald. We worden voortdurend en al jarenlang overspoeld met alle mogelijke Amerikaanse rotzooi en slikken alles. Wordt het geen tijd dat we wakker worden ? Of moeten we verder evolueren naar eenzelfde gewelddadige en egoïstische samenleving als de Amerikaanse ? Naam en adres bekend bij de redactie.