MARC VERHAEGHE
...

MARC VERHAEGHE Marc Verhaeghe, schepen van Milieu van Steenokkerzeel, protesteert tegen het plan van de Regie der Luchtwegen (RLW) om het aaantal duiventillen te beperken in een straal van vijf kilometer rond de luchthaven. Hij vreest dat er wat op til is, in de streek van Zaventem.?Het is een belachelijk voorstel. Wat vliegt er niet allemaal rond boven de luchthaven ? Spreeuwen, mussen, eenden, noem maar op. Duiven zijn misschien vijf procent van alles wat over Zaventem vliegt. Natuurlijk kan ik de gedachtengang volgen. Sinds men erachter kwam dat het ongeval met de C-130 in Eindhoven veroorzaakt werd door vogels, oppert de Regie der Luchtwegen het voorstel om alle duivenhokken te verwijderen in een straal van vijf kilometer rond de luchthaven. Het is waar dat het kleinste vogeltje een reusachtige ravage kan aanrichten aan een vliegtuig, maar of dat klein percentage duiven de zaak maakt, is nog maar de vraag. Hoe willen ze trouwens die straal van vijf kilometer berekenen ? In vogelvlucht (sic) ligt Steenokkerzeel op 3,5 kilometer van Zaventem en valt onze gemeente dus zeker onder die maatregel. Maar de luchthaven ligt voor drie vijfde op het grondgebied van Steenokkerzeel. Van de drie landings- en opstijgingspistes zijn de twee langste 3,6 kilometer, de kortste 3,2. Rekent men van het midden van die pistes, of van de uiteinden ? Als dat laatste het geval is, wordt de hele streek getroffen. Nee, ik heb er geen idee van om hoeveel duiven het gaat. Wel weet ik dat er in Steenokkerzeel alleen al zo'n veertig, vijftig duivenmelkers zijn, en uiteraard zijn die ontevreden met dat nieuwe voorschrift : het bloeiende duivenmelkersleven in de hele streek is bedreigd. Het is weer typisch zo'n maatregel die de kleine man treft en verder niks uithaalt. De Regie der Luchtwegen schermt met het Verdrag van Chicago dat de veiligheidsvoorschriften voor luchthavens regelt. De Regie beweert dat dat Verdrag ook iets zegt over de vogels in de omgeving, maar daar geloof ik niets van. Luchthavens als Hongkong en Nice liggen vlak aan zee, en daar stikt het van de meeuwen. Is dat dan geen probleem ? Wij hebben trouwens ook het natuurgebied Floordambos met talloze eenden, ganzen en andere vogels. En die dan ? Hoe willen ze die aan de grond houden ?? MICHEL NOEL Michel Noël, diensthoofd operationele studies van de regie der luchtwegen (RLW), beroept zich effectief op het Verdrag van Chicago uit 1947. En hij verwijst naar de omliggende landen : die verbieden namelijk wel duiventillen in de onmiddellijke omgeving van de luchthavens.?De International Civil Aviation Organisation (ICAO) regelt de veiligheid van het luchtvaartverkeer en de ondertekenaars van het Verdrag van Chicago in 1947 verbonden zich ertoe de voorschriften zo nauw mogelijk na te leven. Wat vogels betreft, zijn er geen vaste normen, wél aanbevelingen, en België is zowat het enige land in Europa dat die niet opvolgt. Duitsland stelt bijvoorbeeld een verbod op duiventillen in een straal van vijf kilometer, Frankrijk in een straal van drie kilometer, maar in Zaventem staat er een duivenhok op 250 meter van de piste. Vogels zijn een groot gevaar voor het luchtverkeer. Het ongeval met de C-130 in Eindhoven vorige zomer, waarbij 34 doden vielen, werd veroorzaakt door spreeuwen en meeuwen. Maar één vogel is voldoende voor een vliegtuigramp, zoals ook bleek toen in januari '95 een Falcon-20 crashte in Le Bourget, met tien doden als trieste balans. Mensen realiseren zich niet dat een beestje van amper tweehonderd gram de impact heeft van vijf ton op een draaiende vliegtuigmotor. In Zaventem stijgen en landen jaarlijks meer dan 250.000 toestellen met aan boord in totaal meer dan 13,5 miljoen passagiers. Om hun veiligheid te waarborgen, heeft de luchthaven een ploeg in dienst, die van zonsopgang tot zonsondergang vogels verjaagt. Dat doen ze met cassettes met roofvogelgeluiden. Als dat niet lukt, schieten ze kogels af die ontploffen op driehonderd meter hoogte. De maatregel tegen duiventillen is slechts een onderdeel van een groter geheel. Struiken, bomen en sommige landbouwgewassen, zoals bieten, trekken in het voor- en najaar zwermen vogels aan. Dat moet allemaal vervangen worden door hoog gras, waarin vogels zich niet op hun gemak voelen. De duivenmelkers in de streek moeten de gevaren kennen. In Steenokkerzeel, bijvoorbeeld, mag men hoogstens vijftig duiven houden zonder een bijzondere toestemming. Als mensen dat zouden respecteren, is dat een mooi begin.? Opgetekend door Griet Schrauwen