Van de veertiende tot de achttiende eeuw werden in Europa 80.000 heksenprocessen gevoerd. Nergens gebeurde...

Van de veertiende tot de achttiende eeuw werden in Europa 80.000 heksenprocessen gevoerd. Nergens gebeurde dat zo vaak als in Duitsland: daar werden ongeveer 16.500 processen gevoerd, die 6800 keer tot een executie leidden. In België vonden 'slechts' 900 processen plaats, waarvan 380 met dodelijke afloop voor de beschuldigde. Volgens de onderzoekers Peter Leeson en Jacob Russ zou de Duitse ijver te verklaren zijn door de machtsstrijd tussen katholieken en protestanten, die in Duitsland heviger woedde dan in de rest van Europa.