Op naar een 'modelkolonie'

Toen België in 1908 Kongo-Vrijstaat overnam van Leopold II was het land zelf geen vragende partij voor een kolonie. Toch nam de staat zich voor om zijn taak serieus te nemen. België wilde Congo op een rationele en efficiënte manier besturen, geschoeid op een wetenschappelijke leest. De bedoeling was om Congo uit te bouwen tot een koloniaal modelregime.
...