Dat het huidige verkeer vervuilt, hoeft niet langer te worden bewezen.
...

Dat het huidige verkeer vervuilt, hoeft niet langer te worden bewezen. Dat deze vervuiling schadelijk kan zijn voor de gezondheid, blijkt eens te meer uit een publicatie in de European Respiratory Journal. Kinderen in het Duitse München die binnen de vijftig meter van een drukke weg wonen, lopen bijna dubbel zoveel risico om astma te krijgen dan kinderen die verder van een weg leven. Ze hebben ook 1,6 keer meer kans op regelmatige zware nies- en hoestbuien, en zijn 17 tot 56 procent vatbaarder voor allerhande allergie-uitlokkende stoffen. Het vakblad New Scientist brengt verslag uit van een studie uit Taiwan, die het effect van uitlaatgassen onderzocht op meer dan driehonderdduizend kinderen uit achthonderd scholen die binnen twee kilometer van luchtmonitoringpunten lagen. Een analyse van de gezondheidstoestand van de kinderen op basis van vragenlijsten voor ouders en huisartsen wees uit dat kinderen in de meest vervuilde regio's 16 procent meer kans hadden op hooikoorts en andere vormen van allergie dan kinderen in streken met minder verkeer. Deze resultaten zijn interessant, omdat er nog altijd aan getwijfeld wordt of de sterke toename van het aantal patiënten met astma en allergie mee aan de voortdurende blootstelling aan uitlaatgassen te wijten zou zijn. Het lijkt er steeds meer op dat uitlaatgassen inderdaad de luchtwegen van vooral kinderen overgevoelig kunnen maken voor allergie-uitlokkende stoffen. Wat bijna nergens nog gecontesteerd wordt, is het feit dat minuscuulkleine deeltjes uit de uitlaatgassen elk jaar verantwoordelijk zijn voor tienduizenden sterfgevallen in de wereld. Onder water zien, kun je beter naarmate je het meer nodig hebt. Het vakblad Current Biology meldt dat leden van de Moken - een stam uit Zuid-Azië die leeft van duiken - twee keer beter onder water zien dan Europeanen. Een beeld onder water is altijd troebel, omdat de brekingsindex van lucht en water verschilt, en ons oog is aangepast aan een leven in de lucht. Maar blijkbaar verandert dat voor mensen die veel onder water actief zijn. De truc van de Moken zou het versmallen van de pupil zijn, waardoor ze beter kunnen focussen. Trekmieren staan erom bekend dat ze in colonnes van wel honderdduizend dieren vernietigende raids in hun milieu uitvoeren. De Proceedings of the National Academy of Sciences rapporteert dat DNA-onderzoek uitwees dat alle trekmieren die nu nog leven afstammen van een gemeenschappelijke voorouder die zo'n 100 miljoen jaar geleden op het supercontinent Gondwana het levenslicht zag. De dieren moeten zo succesvol zijn geweest dat het achteraf niet nodig was dat ze nog evolueerden. Aantrekkelijke mannen produceren sperma van betere kwaliteit dan lelijkaards. Dat schrijft het vakblad Evolution and Human Behavior op basis van een Spaanse studie waarin een medische analyse van spermakwaliteit gekoppeld werd aan een beoordeling door vrouwen van mannengezichten. En voor wie een sexy vrouwenstem aan de telefoon meteen koppelt aan een mooi gezicht, is er eveneens goed nieuws. In Animal Behaviour staat te lezen dat de mooiste Britse vrouwen ook de aantrekkelijkste stemmen hebben. Samengesteld door Dirk Draulans