Keren Mike en Guido terug naar de directiekamers van VTM ? De BRTN bleef niet bij de pakken zitten : eerherstel voor Paul Vandenbussche.
...

Keren Mike en Guido terug naar de directiekamers van VTM ? De BRTN bleef niet bij de pakken zitten : eerherstel voor Paul Vandenbussche.Het bericht dat de Raad van Bestuur van de Vlaamse Televisie Maatschappij besloten had ?de operationele leiding van de broadcast-activiteiten? opnieuw aan Guido Depraetere toe te vertrouwen, om gedelegeerd bestuurder Vic Haenen toe te laten ?zich volledig op de verdere ontplooiing van VTM als gediversifieerde multimediagroep te concentreren?, heeft bij de BRTN tot grote onrust geleid. De Raad van Bestuur van de publieke omroep, afgelopen zondag in spoedvergadering bijeen in café Concerto aan het Brusselse Emile Flageyplein, heeft een aantal maatregelen goedgekeurd om ?deze nieuwe uitdaging? het hoofd te bieden. Topmanager Bert de Graeve zou, naar verluidt, zwaar aangeslagen zijn door de aanhoudende kritiek op zijn beleid. Volgens eensluidende indiscreties zou hij hebben voorgesteld de operationele leiding voorlopig toe te vertrouwen aan Paul Vandenbussche, die evenwel spijkerharde garanties eist en zijn beslissing in beraad houdt. Het door de voormalige administrateur-generaal geformuleerde actieplan TV Ohee ! is, naar verluidt, ?te nemen of te laten.? 1. Om te vermijden dat de BRTN in het jaar 2006 tegen een deficit van vijftien miljard aankijkt moet de organisatie worden gestroomlijnd. Ontelbare manuren gaan ieder jaar verloren. Daarom zullen op strategische punten in het Omroepcentrum aan de Reyerslaan verdwaalpalen worden geplaatst. Medewerkers van het departement Jeugd en Vrije Tijd zullen hun lokalen sneller kunnen terugvinden dankzij de banaan, voor de Nieuwsdienst wordt gedacht aan een veelkleurige strandbal. De logistiek van de operatie wordt toevertrouwd aan Reddy de Mey. 2. De centrale gang van het Omroepcentrum wordt omgekerstend tot de Avenue Jan Boon.3. In navolging van VT4 worden de nieuwsuitzendingen tijdens de zomermaanden afgeschaft. Voorts zal tijdens de wintermaanden van de BRTN-journalisten de strengste objectiviteit worden geëist en dat geldt ook voor Walter Zinzen ! De nieuwe hoofdredacteur zal erover waken dat Nelson Mandela en Yasser Arafat in de toekomst opnieuw linkse terroristen worden genoemd. 4. Daniël Buyle wordt opnieuw ontslagen voor alle zekerheid. 5. Er moeten meer rustpunten komen in de programmatie. Het programma ?Interludium? haalde begin jaren zestig nog een marktaandeel van 99,5 procent. Vooral de beelden van wuivend koren, vallende herfstbladeren en krijsende zeemeeuwen op de muziek van Antonio Vivaldi of André Laporte oogstten hoge waarderingscijfers. Waarom zou dat vandaag niet meer kunnen ? 6. Na ?Het pleintje? worden ook ?Manko Kapak? en ?Jeroom en Benzamien? heruitgezonden. Er komen nieuwe series van ?Canzonissima? en ?De muziekkampioen?. Paul Codde wordt als omroeper vervangen door de hond van Joos Florquin. Immers : ?In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal !? 7. Voor de dagelijkse leiding zal de heer Vandenbussche worden bijgestaan door zijn trouwe secretaris Cas Goossens. Ook zal in zijn bureau een ijskastje worden geïnstalleerd. Bij het ter perse gaan was de redactie van Zwarte Woensdag er niet in geslaagd BRTN-perschef Hugo Morrens enig commentaar te ontlokken. Een veeg teken ? Monumentopname : Antwerpen (Foto : Patrick de Spiegelaere)