JA

In vergelijking met wagens die op benzine rijden, zijn dieselauto's enorm schadelijk voor onze gezondheid. Ze stoten meer fijn stof uit. Dat veroorzaakt ademhalingsproblemen: de stofdeeltjes dringen diep in de longen en daardoor neemt het aantal infecties en astmagevallen hand over hand toe. Via fijn stof komen ook andere vervuilende stoffen, zware metalen bijvoorbeeld, in onze bloedbaan terecht. Meer dan benzinemotoren stoten diesels ook stikstofoxiden (NOx) uit. Die dragen bij tot het ontstaan van smog en worden via een chemisch proces omgezet tot bijkomend fijn stof in de lucht. Kortom, door dieselauto's daalt de luchtkwaliteit.
...

In vergelijking met wagens die op benzine rijden, zijn dieselauto's enorm schadelijk voor onze gezondheid. Ze stoten meer fijn stof uit. Dat veroorzaakt ademhalingsproblemen: de stofdeeltjes dringen diep in de longen en daardoor neemt het aantal infecties en astmagevallen hand over hand toe. Via fijn stof komen ook andere vervuilende stoffen, zware metalen bijvoorbeeld, in onze bloedbaan terecht. Meer dan benzinemotoren stoten diesels ook stikstofoxiden (NOx) uit. Die dragen bij tot het ontstaan van smog en worden via een chemisch proces omgezet tot bijkomend fijn stof in de lucht. Kortom, door dieselauto's daalt de luchtkwaliteit. Dieselwagens zijn slechter voor onze gezondheid, maar beter voor het klimaat. Dat klopt. Door diesel fiscaal te stimuleren, heeft de overheid niettemin het tegengestelde gedaan van wat zou moeten. Dat moet dringend veranderen. De volledige autofiscaliteit - accijnzen, inschrijvingstaks, wegenbelasting - moet gebaseerd worden op de ecoscore (zie www.ecoscore.be). Die objectiveert van elk type auto de impact op het milieu door de CO2-uitstoot, luchtverontreiniging en lawaaihinder in een cijfer te gieten. De Vlaamse minister van Leefmilieu, Hilde Crevits (CD&V), wil de ecoscore gebruiken om de inschrijvingstaks te berekenen, maar dat is te beperkt. Ze moet de basis vormen voor de hele autofiscaliteit. Daarnaast moet er ook een slimme kilometerheffing komen die niet alleen rekening houdt met de afstand, maar ook met het type voertuig en met het tijdstip waarop men rijdt. De roetfilter moet in dieselauto's zo snel mogelijk verplicht worden. Dat is perfect mogelijk, maar het kost geld. De auto-industrie vreest daardoor minder auto's te verkopen. De dieselwagens die we vandaag en morgen produceren, zijn niet schadelijker voor onze gezondheid dan benzinewagens. De roetuitstoot van een dieselauto ligt vandaag gemiddeld 60 procent lager dan tien jaar geleden. En vanaf 2009 wordt de Euro-5-norm van kracht. Die legt de limietwaarden voor de uitstoot van fijn stof van nieuwe autotypes gelijk voor diesel en benzine. Een derde van de stofdeeltjes ontstaat overigens niet door de motor, maar door opwaaiend stof en door slijtage aan banden en remblokken. Een hele straat nieuwe dieselwagens stoot vandaag evenveel fijn stof uit als een enkel exemplaar midden de jaren 1990. Daarvan rijden er in België nog zo'n 400.000 rond, die we zo snel mogelijk uit roulatie moeten halen. Wij stellen een slooppremie voor. De oude wagen moet dan niet per se door een nieuw, wel door een milieuvriendelijker exemplaar worden vervangen. We pleiten voor een groene autofiscaliteit, gebaseerd op de CO2-uitstoot en de Euronorm waar de wagen aan voldoet. De ecoscore is te complex. Daar begrijpt niemand iets van. Daarvoor zijn niet alleen dieselauto's verantwoordelijk. De landbouw is en blijft de grootste producent van fijn stof. Dieselauto's stoten meer fijn stof uit dan benzinewagens, maar minder CO2. Vanaf 2011 moeten alle, ook de nu verkochte modellen de Euro-5-norm halen, maar hoe dat moet gebeuren, is niet bepaald. Versneld een roetfilter verplichten heeft maar een beperkt effect en zou ingaan tegen gemaakte afspraken. Innovatie is de kracht van onze sector, dus kunnen we beter gezondere verbrandingssystemen proberen te ontwikkelen.In vergelijking met wagens die op benzine rijden, zijn dieselauto's enorm schadelijk voor onze gezondheid. Ze stoten meer fijn stof uit. Dat veroorzaakt ademhalingsproblemen: de stofdeeltjes dringen diep in de longen en daardoor neemt het aantal infecties en astmagevallen hand over hand toe. Via fijn stof komen ook andere vervuilende stoffen, zware metalen bijvoorbeeld, in onze bloedbaan terecht. Meer dan benzinemotoren stoten diesels ook stikstofoxiden (NOx) uit. Die dragen bij tot het ontstaan van smog en worden via een chemisch proces omgezet tot bijkomend fijn stof in de lucht. Kortom, door dieselauto's daalt de luchtkwaliteit. Dieselwagens zijn slechter voor onze gezondheid, maar beter voor het klimaat. Dat klopt. Door diesel fiscaal te stimuleren, heeft de overheid niettemin het tegengestelde gedaan van wat zou moeten. Dat moet dringend veranderen. De volledige autofiscaliteit - accijnzen, inschrijvingstaks, wegenbelasting - moet gebaseerd worden op de ecoscore (zie www.ecoscore.be). Die objectiveert van elk type auto de impact op het milieu door de CO2-uitstoot, luchtverontreiniging en lawaaihinder in een cijfer te gieten. De Vlaamse minister van Leefmilieu, Hilde Crevits (CD&V), wil de ecoscore gebruiken om de inschrijvingstaks te berekenen, maar dat is te beperkt. Ze moet de basis vormen voor de hele autofiscaliteit. Daarnaast moet er ook een slimme kilometerheffing komen die niet alleen rekening houdt met de afstand, maar ook met het type voertuig en met het tijdstip waarop men rijdt. De roetfilter moet in dieselauto's zo snel mogelijk verplicht worden. Dat is perfect mogelijk, maar het kost geld. De auto-industrie vreest daardoor minder auto's te verkopen. De dieselwagens die we vandaag en morgen produceren, zijn niet schadelijker voor onze gezondheid dan benzinewagens. De roetuitstoot van een dieselauto ligt vandaag gemiddeld 60 procent lager dan tien jaar geleden. En vanaf 2009 wordt de Euro-5-norm van kracht. Die legt de limietwaarden voor de uitstoot van fijn stof van nieuwe autotypes gelijk voor diesel en benzine. Een derde van de stofdeeltjes ontstaat overigens niet door de motor, maar door opwaaiend stof en door slijtage aan banden en remblokken. Een hele straat nieuwe dieselwagens stoot vandaag evenveel fijn stof uit als een enkel exemplaar midden de jaren 1990. Daarvan rijden er in België nog zo'n 400.000 rond, die we zo snel mogelijk uit roulatie moeten halen. Wij stellen een slooppremie voor. De oude wagen moet dan niet per se door een nieuw, wel door een milieuvriendelijker exemplaar worden vervangen. We pleiten voor een groene autofiscaliteit, gebaseerd op de CO2-uitstoot en de Euronorm waar de wagen aan voldoet. De ecoscore is te complex. Daar begrijpt niemand iets van. Daarvoor zijn niet alleen dieselauto's verantwoordelijk. De landbouw is en blijft de grootste producent van fijn stof. Dieselauto's stoten meer fijn stof uit dan benzinewagens, maar minder CO2. Vanaf 2011 moeten alle, ook de nu verkochte modellen de Euro-5-norm halen, maar hoe dat moet gebeuren, is niet bepaald. Versneld een roetfilter verplichten heeft maar een beperkt effect en zou ingaan tegen gemaakte afspraken. Innovatie is de kracht van onze sector, dus kunnen we beter gezondere verbrandingssystemen proberen te ontwikkelen.samengesteld door jan jagers