Louis Tobback zit in de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Dat is officieel niet geweten, maar de feiten spreken voor zichzelf. Om te beginnen, werd probleemloos een licentie uitgereikt aan Stade Leuven, dat nochtans kreunt onder de schulden en enkel in le(u)ven wordt gehouden door het gulle geld van voorzitter Richard Keustermans. Maar erger was dat de Zwarte Duivels uit Oud-Heverlee, zo gezond als een zalm in een Noorse fjord, de licentie niet kregen.
...

Louis Tobback zit in de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Dat is officieel niet geweten, maar de feiten spreken voor zichzelf. Om te beginnen, werd probleemloos een licentie uitgereikt aan Stade Leuven, dat nochtans kreunt onder de schulden en enkel in le(u)ven wordt gehouden door het gulle geld van voorzitter Richard Keustermans. Maar erger was dat de Zwarte Duivels uit Oud-Heverlee, zo gezond als een zalm in een Noorse fjord, de licentie niet kregen. Dit kan alleen een gevolg zijn van grove manipulatie. Aan de Zoete Waters haalt men de schouders op. Wij citeren trainer Jean-Pierre Van de Velde : 'Onze verdienste is dat wij altijd mooi en verzorgd voetbal hebben gebracht, ook op verplaatsing. Ik heb daar alom waardering voor gekregen. De ruwe spelstijl van vele andere clubs, met name uit universiteitssteden, heeft onze ploeg evenwel opgezadeld met veel geblesseerden. Wij hebben jongeren moeten inschakelen, en die missen dat tikje ervaring dat nodig is om tegen houthakkers en schenenschoppers toch te winnen. Voor ons team is het te vroeg om naar tweede te promoveren.' Waarna Oud-Heverlee prompt met 0-4 van Tubeke verloor. Beste Jean-Pierre, wij wensen u in naam van het hele café Genenhoek te bedanken voor het werk dat u de afgelopen seizoenen hebt geleverd, en feliciteren u voor uw eerlijke taal : voor Oud-Heverlee is tweede klasse inderdaad te vroeg. Deze bescheidenheid en oprechtheid zijn uiteraard onbekende begrippen in Leuven, en het is niet van de burgemeester dat ze ze zullen leren. Wie verwacht rechtschapenheid van een man die bij de verkiezingen met zijn coalitie veertien (14 !) procent verliest, maar desondanks verder regeert ?Niet zodra was Tobback in zijn macht herbevestigd, of hij verklaarde dat de tijd van de grote werken, zo kenmerkend voor zijn eerste pontificaat, voorbij was. Hierna haastte hij zich naar een volgende plechtigheid om er de bouwplannen voor een tweede stationsbuurt, Leuven-Noord, te ondertekenen. Nooit geweten dat Leuven twee stations had, maar ze zullen er allebei fraai uitzien. Over een jaartje of acht. Ongetwijfeld even fraai als de stadsschulden. Maar Rik Daems heeft gezien zijn vele mislukkingen op federaal niveau geen recht van spreken meer, Daniël Buyle is griffier in Brussel, en de schepen van Financiën Carl Devlies is door Tobback uit de goot gevist en moet meer dan wie ook zwijgen. Er blijft niemand over om de burgemeester tegen te spreken. De modale Leuvenaar zal de rekening wel betalen, hij is dat trouwens gewoon. Wat te denken van het beruchte tweede kabelnet 'Superkabel', eigendom van de stad en uitgebaat door Iverlec ? Kwam er indertijd op bevel van Tobback die de uitbater van het eerste net een gebrek aan beleefdheid en respect voor de stedelijke gezagsdragers verweet. Superkabel, de naam doet denken aan andere succesrijke ondernemingen uit het verleden, is onlangs met een kolossaal verlies van de hand gedaan. Wist u dat de stad vergeten heeft om bij het Vlaamse Gewest de subsidie op te halen voor de restauratie van het koor in de Sint-Pieterskerk en het orgel in het Augustinesseklooster ? Het Gewest betaalt zoiets in drie schijven : eerst vijf procent, dan vijftig en ten slotte vijfentwintig. Leuven vergat schijven twee en drie in te dienen, vierentwintig miljoen naar de vaantjes.Inmiddels heeft Tobback met geld uit de stadskas wel een standbeeldenfonds opgericht. Waartoe ook privé-sponsors worden uitgenodigd. In de SP staat dit systeem, dat ook in grote kuststeden frequent wordt toegepast, bekend onder de naam 'Agustamethode'. Wie in Leuven nog activiteiten wil ontplooien, stort het beste eerst zijn milde bijdrage. De bedoeling is de stad verder te verfraaien met kwaliteitsvolle standbeelden. En het eerste wordt er een van... mijnheerke Louis. Waarbij vooral de kosten van de sokkel hoog dreigen op te lopen. De Groendienst ! Vorig jaar door Daniël Buyle in opspraak gebracht wegens het snoeien van de moeraseik op de Grote Markt. Die dienst deelde begin deze maand gratis pompoenzaad uit. In oktober wordt dan de mooiste en de dikste pompoen verkozen, en ze zullen van ver moeten komen om de burgemeester te verslaan. En op de bloemenmarkt was er gratis een liter potgrond per aankoop van 350 frank. Ja maar, wie gaat dat allemaal betalen ? Rik en Patricia, slapen jullie ? Wij hebben deze vraag, uit een zekere piëteit, nooit eerder gesteld, maar we kunnen er niet meer omheen. Keren we nu terug naar de licentiecommissie. U weet dat alle voetbalclubs uit eerste en tweede klasse voortaan over een licentie moeten beschikken. Ze mogen geen schulden hebben bij Voetbalbond en RSZ, de boekhouding moet min of meer in orde zijn, ze zullen aan bepaalde stadionvereisten moeten voldoen en minstens een paar gediplomeerde trainers in dienst hebben. Niet alleen voor veel van de huidige eerste- en tweedeklassers is die licentie een nachtmerrie, maar ook voor derdeklassers die naar tweede willen stijgen. Bekijken we de situatie in derde B op het moment dat de licenties werden toegekend. Walhain, toen de nummer twee in de stand, wenste niet te promoveren en had geen licentie aangevraagd. Leider Virton en de toenmalige nummer drie Francs Borains hadden dat wel gedaan, maar hun aanvraag werd geweigerd. 'Niet genoeg profs op de loonlijst', had Tobback de commissie ingefluisterd. Dat betekende dat de eerste, tweede en derde uit de rangschikking niet in aanmerking kwamen voor promotie, en pas de vierde eventueel wel ! En voor die vierde plaats waren er drie kandidaten over, waaronder... moeten we nog verder gaan ?Enfin, het plannetje is mislukt omdat Stade in de laatste match domweg met 0-1 verloor tegen Visé, nota bene de rechtstreekse concurrent voor die vierde plaats. Had Stade gewonnen, zat het in tweede. Mijnheerke Louis werd die middag in plaats van verticaal, zoals gebruikelijk, voor één keer horizontaal door de stad gedragen. Recht de spoedafdeling van het Heilig Hart binnen. Koen Meulenaere