Met Peter Leyman had CD&V in Gent eindelijk weer een waardige kandidaat-burgemeester kunnen hebben, die de partij er na twee decennia misschien zelfs weer de coalitie had kunnen binnenleiden. Maar hij werd allesbehalve in de watten gelegd en stapte een paar maanden geleden alweer uit de politiek. Dat staat deze week in de Stedenspecial Gent van Knack, die in de omgeving van de stroppenstad wordt verspreid.
...

Met Peter Leyman had CD&V in Gent eindelijk weer een waardige kandidaat-burgemeester kunnen hebben, die de partij er na twee decennia misschien zelfs weer de coalitie had kunnen binnenleiden. Maar hij werd allesbehalve in de watten gelegd en stapte een paar maanden geleden alweer uit de politiek. Dat staat deze week in de Stedenspecial Gent van Knack, die in de omgeving van de stroppenstad wordt verspreid. Vorig jaar werd de Gentse Volvo Carstopman Peter Leyman met veel bombarie op de Oost-Vlaamse CD&V-lijst voor de federale parlementsverkiezingen gedropt. In de toch al gespleten Gentse partijafdeling zorgde hij aanvankelijk voor afgunst, paniek en geroddel. Bovendien werd hem verweten dat hij zijn campagne niet louter op de stad concentreerde maar op heel Oost-Vlaanderen. Toch groeide de hoop dat Leyman, zodra hij wat naam had gemaakt in de nationale politiek, de Gentse CD&V uit het slop zou kunnen halen. Met vooraanstaande Oost-Vlaamse CD&V'ers besprak hij de mogelijkheid om in 2012 de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te trekken, geflankeerd door de kandidaat-schepenen Anne Martens en Filip Van Laecke. Maar het liep anders: na amper een halfjaar in de Kamer stapte Leyman weer uit de politiek. Door de aanslepende regeringscrisis had de vroeger zo drukke zakenman zogoed als niets om handen gehad in het parlement, en de partijtop, die hem een jaar eerder zo intensief het hof had gemaakt, had in die periode andere dingen aan het hoofd. Bovendien werd hij her en der subtiel tegengewerkt. 'Hij mocht bijvoorbeeld niet in het politieke bestuur van de Kamer zitten, omdat ze daar een vrouw voor wilden', zegt een Kamerlid. 'Erger was dat hij van toenmalig fractieleider Pieter De Crem geen lid mocht worden van de commissie Bedrijfsleven. Als Oost-Vlaming was De Crem wellicht bang dat Leyman hem op termijn naar de kroon zou steken in zijn eigen provincie.' De fractieleider vond een medestander in Mieke Van den Berghe, de voorzitster van de Gentse CD&V, want ook zij zat niet op Leyman te wachten. Toen Servais Verherstraeten de fakkel van De Crem overnam, stelde hij tot zijn verbazing vast dat Mieke Van den Berghe op de loonlijst van zijn fractie stond, zonder dat hij haar daar ooit had gezien. Ondertussen werkt Van den Berghe niet meer voor de fractie, is Pieter De Crem minister van Defensie en zit CD&V Gent nog altijd zonder kandidaat-burgemeester. Ann Peuteman