13 / 01 Ontbinding

Het partijbestuur van SP.A ontbindt de afdeling in Aalst. Er komt een nieuwe afdeling, alleen wie het eens is met een uitstap uit het stadsbestuur kan er lid van worden. De zeven SP.A-schepenen kondigen aan dat ze een nieuwe partij zullen oprichten.
...

Het partijbestuur van SP.A ontbindt de afdeling in Aalst. Er komt een nieuwe afdeling, alleen wie het eens is met een uitstap uit het stadsbestuur kan er lid van worden. De zeven SP.A-schepenen kondigen aan dat ze een nieuwe partij zullen oprichten. Farid 'Le Fou' Bamouhammad krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro omdat hij elf dagen met handen en voeten geboeid zat in een strafcel in de gevangenis van Ittre. De man werd al 130 keer overgeplaatst, meestal wegens geweldpleging. Een rechter in Brugge spreekt veertien beklaagden vrij in een corruptiezaak bij Stedenbouw. Enkele ambtenaren zouden geschenken gekregen hebben van bouwpromotoren en architecten. Maar een telefoontap tijdens het onderzoek was niet genoeg gemotiveerd. Wie met 0,5 tot 0,8 promille alcohol in het bloed rijdt, moet voortaan 170 euro boete betalen. Dat was tot nog toe 150 euro. Professionele chauffeurs mogen nog maximaal 0,2 promille alcohol in het bloed hebben. Recidive wordt strenger bestraft. In de eerste helft van 2013 stelden de politiediensten 480.683 criminele feiten vast, het laagste cijfer sinds de eerste jaarhelft van 2000. In alle landsdelen werd een daling genoteerd. In Brussel lag die het hoogst, in Wallonië het laagst. In één op de vijf cafés wordt, ondanks het rookverbod, nog altijd gerookt, blijkt uit controles van de FOD Volksgezondheid. De lokale politie controleert mee, maar dat schrikt cafébazen niet af. Sinds 1 juli 2011 is er een algemeen rookverbod in de horeca. De Vlaamse film The Broken Circle Breakdown is genomineerd voor een Oscar in de categorie Beste Niet-Engelstalige Film. Hij kreeg wereldwijd al tientallen prijzen en onderscheidingen. Op 2 maart worden de Oscars uitgereikt. De Bijzondere Belastinginspectie onderzoekt de geldstromen van de bank KBC naar belastingparadijzen. Het zou gaan om 'een bedrag met twaalf nullen'. Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A) wil de zaak prioriteit geven. Volgens KBC gebeurde er niets onwettigs. De Vijver, de holding boven Vier, Vijf en Humo, gaat op vraag van de banken op zoek naar vers geld, zes maanden na de laatste kapitaaloperatie. De resultaten blijven achter op de verwachtingen. Er lopen gesprekken met Telenet over een instap. De Vlaamse regering schaft de subsidies voor zonnepanelen geplaatst na 1 januari 2013 af. Volgens Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche (SP.A) zijn de panelen voldoende rendabel zonder overheidssteun. De christelijke vakbond ACV gaat besparen op zijn personeelsuitgaven. Via vrijwillig brugpensioen vanaf 58 jaar kunnen 200 personeelsleden vertrekken. ACV zit in slechte papieren door het Arco- en Dexia-debacle. Er werken nu nog 3800 mensen.