Duquesnes politiehervorming kost de regering almaar meer miljarden. Bovendien heeft Verhofstadt de lokale overheden beloofd hen te zullen vergoeden voor de meerkosten van de politiehervorming. Deze nieuwe onderhandelingen zijn dus uitermate belangrijk. Om ze goed voor te bereiden, liet vice-premier en minister van Begroting Johan Vande Lanotte (SP.A) berekenen waar en hoeveel teruggewonnen kan worden. Dat leidde tot een document van een kleine ...

Duquesnes politiehervorming kost de regering almaar meer miljarden. Bovendien heeft Verhofstadt de lokale overheden beloofd hen te zullen vergoeden voor de meerkosten van de politiehervorming. Deze nieuwe onderhandelingen zijn dus uitermate belangrijk. Om ze goed voor te bereiden, liet vice-premier en minister van Begroting Johan Vande Lanotte (SP.A) berekenen waar en hoeveel teruggewonnen kan worden. Dat leidde tot een document van een kleine drie pagina's. Alleen al zes van de zestien onderhandelingsthema's kunnen een besparing opleveren van 1,68 miljard frank. Daarin zijn de besparingen verrekend van: de beperking van de nachtvergoedingen (560 miljoen fr.); de beperking van het aantal overuren per jaar (250 miljoen fr.); de beperking van de telefoonvergoedingen tot politiemensen die geen dienst-gsm hebben (45 miljoen fr.); de beperking van de zogeheten nabijheidstoelage voor het politiecontact met de bevolking (528 miljoen fr.); en de beperking van de cumulatie van nacht- en weekendvergoedingen.In andere domeinen hoopt de regering nog eens bijna 600 miljoen frank te recupereren. Zo wil ze een aantal toelagen beperken, bijvoorbeeld de mentortoelage, de toelage om bereikbaar en terugroepbaar te zijn en de toelage voor politiepersoneel dat in Brussel in centrale administratieve diensten werkt.Er was dus mooi werk geleverd om de regeringsdelegatie met becijferde voorbeelden te wapenen. Uitgerekend dat document had de liberale politiebond (VSOA) in Le Pêcheur voor zich op tafel liggen. Volgens sommigen had de bond het document van Binnenlandse Zaken. Hoe dan ook, de regeringsdelegatie was onthand. Maar de politiebonden gedroegen zich ridderlijk en suggereerden zelf een aantal besparingen. Die bedragen evenwel nog geen vierde van hetgeen de regering hoopt terug te winnen. De formele onderhandelingen met de politiebonden beginnen pas na de Europese Top van Laken. Geen veertien dagen dus voor de geïntegreerde politie van start moet gaan. Intussen wachten steden, gemeenten en lokale politiekorpsen nog steeds op een aantal cruciale beslissingen en documenten van Binnenlandse Zaken. En voorspellen de doorlichtingen van sommige directies en algemene directies van de federale politie weinig goeds.Frank De Moor