Maar één Vlaams ziekenhuis kreeg van het voedselagentschap een sanctie opgelegd: AZ Monica in Deurne. Tijdens een checklistcontrole in juni 2016 stelde het federaal voedselagentschap er liefst 1...

Maar één Vlaams ziekenhuis kreeg van het voedselagentschap een sanctie opgelegd: AZ Monica in Deurne. Tijdens een checklistcontrole in juni 2016 stelde het federaal voedselagentschap er liefst 18 minder ernstige en 5 ernstige inbreuken vast. 'Het FAVV heeft lastens vzw Monica al vier processen-verbaal opgesteld', zegt woordvoerster Katrien Beullens. 'Twee pv's dateren van 2010, de andere van 2016. Telkens werd een ongunstige controle gevolgd door een ongunstige hercontrole.' Wanneer een controleur van het FAVV een pv opstelt, wordt dat ook ter kennisgeving doorgestuurd aan de procureur des Konings. In geen enkel van de vier dossiers is die tot vervolging overgegaan. Wel werden vier administratieve boetes opgelegd, samen goed voor meer dan 3000 euro. Lieve Dierickx, woordvoerster van het AZ Monica, reageert dat 'de meeste niet-conforme werkpunten intussen weggewerkt zijn. Bij de laatste controle, in 2016, hebben we een gunstig advies van het FAVV gekregen.'