PHILIPPE SUINEN
...

PHILIPPE SUINEN De Post moet de kritiek van Test-Aankoop aandachtig bestuderen. Ze moet daarbij rekening houden met de voorbereiding van de evaluatie van het beheerscontract. Dat zegt Philippe Suinen, kabinetschef van voogdijminister Elio Di Rupo (PS).?De openingsuren van de postkantoren werden aangepast aan de lokale behoeften voor zover dit economisch en budgettair te verantwoorden viel. Vooral in kleinere kantoren blijken late openingsuren dikwijls niet mogelijk. Dat zou namelijk kunnen leiden tot onverantwoord dure kantoren, die uiteindeljk zouden moeten gesloten worden. Het is ook waar dat het beheerscontract geen duidelijke quota voorschrijft. In ieder geval moet de soepelheid van de openingsuren, samen met een aangepast antwoord aan de behoeften van de klanten, één van de grote prioriteiten zijn. De Post is inderdaad verplicht in ieder kantoor de tarieven uit te hangen. In een aantal kantoren gebeurde dat niet. Niettemin zijn de posttarieven in alle postkantoren verkrijgbaar, zowel het boekje als de folder. Telkens als de tarieven wijzigen, wordt dat via de media aan de bevolking gemeld. De basistarieven staan vermeld op alle postbrievenbussen dat zijn er twintigduizend ! en op BRTN-Teletekst. Er is ook een interne controle die de informatie naar de klanten toe nagaat. Indien een gebrek aan informatie wordt vastgesteld, wordt dat ook rechtgezet. Zeer binnenkort publiceert De Post haar gebruikershandvest. Dat document, bestemd voor zowel klanten als personeel, beschrijft alle producten en diensten van De Post. Alle nieuwe gebouwen van De Post zijn toegankelijk voor gehandicapten. Op vele plaatsen is De Post nog gehuisvest in oudere gebouwen of huurt de Post gebouwen die ze niet kan of mag aanpassen. Het klopt dat De Post de noodzakelijke verbouwingen moet uitvoeren. Om het financiële evenwicht niet te verstoren, nemen deze werken enige tijd in beslag. De vorming van het personeel is één van de belangrijkste objectieven van De Post. De omscholing van een ambtenarenomgeving naar een dynamische onderneming vergt een vorming gedurende zeer vele jaren. De jongste jaren werd vooral de nadruk gelegd op vorming in klantvriendelijkheid, verkoop en management.? WALTER HILGERS De loketbedienden zijn weliswaar vriendelijk, maar hun opleiding en informatie laten vaak te wensen over. De Post kan beter, dat blijkt uit ons onderzoek. Dat beweert Walter Hilgers, redactiedirecteur van het consumententijdschrift Test-Aankoop.?Een uitgebreide enquête in 428 postkantoren leert dat er nog veel werk is om het beheerscontract te doen naleven. Onze anonieme enquêteurs kregen, bijvoorbeeld, slechts in tien tot twintig procent van de gevallen een nauwkeurig antwoord op hun vragen. Verder zijn de kantoren zelden open buiten de normale kantooruren. Wie ver van huis werkt, moet dus vrij nemen om naar zijn postkantoor te kunnen gaan. Een aangetekend schrijven geldt als bewijs, maar slechts drie procent van de loketbedienden merkte het verschil op tussen het adres op de brief en dat op het ontvangstbewijs. Bij een vorige enquête naar de postbedeling, stelde Test-Aankoop vast dat de Belgische postdiensten in vergelijking met andere Europese landen een vrij doeltreffende service boden. De postboden worden trouwens over het algemeen op prijs gesteld. Onze jongste enquête toont aan dat er vooral op het vlak van de postkantoren nog veel te doen valt. Op de vriendelijkheid van het personeel valt niets aan te merken. In 92 procent van de gevallen werden onze enquêteurs beleefd en soms vriendelijk te woord gestaan, ook al was de verstrekte informatie verkeerd. Het loopt mis op het vlak van de organisatie van de dienstverlening, de doorlopende scholing van het personeel en de informatie waarover het beschikt. Wij vragen dat De Post het beheerscontract naleeft. Dat contract, gesloten tussen de overheid en De Post die een autonoom overheidsbedrijf werd, legt haar streefdoelen op inzake dienstverlening. Er moeten soepeler openingstijden komen. Om de dienstregeling af te stemmen op de behoeften van de klanten die voltijds werken, zouden de meeste postkantoren minstens gedurende vijftien uur buiten de klassieke kantooruren toegankelijk moeten zijn. Dat is vooral na 17 uur of op zaterdagvoormiddag. Ook de informatie of opleiding van het personeel moet verbeteren. Onze enquête wijst uit dat het loketpersoneel zelf de posttarieven en de postreglementen slecht kent.? Opgetekend door Misjoe Verleyen