Marianne Vandersypt
...

Marianne Vandersypt"Ik moet eerlijk toegeven dat de snaren voor de vergadering niet helemaal gelijkgestemd waren. We zijn daar allemaal met een verwachting naartoe gegaan die niet helemaal klopte met de realiteit. Men had moeten zeggen aan de mensen van de MIVB dat de bevoegde diensten uitgenodigd waren om concreet te luisteren naar hun problemen en niet om onmiddellijk een concreet antwoord te kunnen bieden op hun klachten. Die klachten waren gecentraliseerd bij de Brusselse minister van transport Hasquin maar zijn niet tijdig doorgespeeld aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie. De minister is zich wel bewust van de problemen die er zijn. Wij zijn zeker bereid om de behandeling van de klachten de nodige aandacht te geven binnen het parket waar ze binnenkomen. De problemen stellen zich ook ruimer dan wat alleen binnen de MIVB gebeurt. Daar kunnen wij vanuit Justitie niet onmiddellijk een antwoord op formuleren omdat het onze bevoegdheid niet is. Anderzijds zijn wij bij Justitie ook binnen het Octopusakkoord bezig met criminaliteit en de bestrijding van de kleine criminaliteit. Er zijn reeds een aantal maatregelen genomen, zoals de oprichting van de justitieantennes die een oplossing bieden in de totaalstrijd tegen de criminaliteit. Men kan daardoor vlugger inspelen op wat er gebeurt in minder evidente buurten. We kunnen die antennes natuurlijk ook niet oprichten in elke wijk. Maar Justitie is zeker bezig het probleem zo vlug en zo goed mogelijk aan te pakken. Wat de samenwerking tussen Justitie en Binnenlandse Zaken betreft, die verloopt zeer vlot. Wij hebben regelmatig samenkomsten en ook met het Brussels Gewest trouwens. Het concrete veiligheidsbeleid binnen Brussel is iets wat Binnenlandse Zaken behartigt. Ik kan dus uiteraard niet antwoorden in hun plaats maar men is bezig met een veiligheidsplan uit te bouwen, met een vijfhoeksoverleg met alle actoren. Wij zijn ons bewust dat er iets moet gebeuren en beseffen dat het niet plezant is om elke dag met de schrik te moeten gaan werken. Maar het vinden van oplossingen voor die problemen vraagt nu eenmaal tijd."Geert WitterzeelGeert Witterzeel, bestendig afgevaardigde van het ACV bij de MIVB, is ontgoocheld over de rondetafelgesprekken over de veiligheid bij de MIVB. De overheid stelt te weinig middelen vrij en er is een gebrek aan coördinatie, hekelt hij. En de MIVB kan het probleem niet alleen oplossen. "Er wordt door de politiek geen enkele verantwoordelijkheid genomen. Wij hadden gevraagd dat de minister van Binnenlandse Zaken Luc Van den Bossche aanwezig zou zijn maar hij heeft iemand van zijn kabinet gestuurd net zoals Tony Van Parijs, minister van Justitie. Wij zijn daar dus niet veel opgeschoten. En minister Hasquin, Brussels minister van Transport, was wel aanwezig maar hij is de vergadering heel negatief begonnen met te stellen dat hij geen acties van ons meer tolereert. Wij vragen niet dat er achter iedere hoek een politieagent staat, maar er zijn meer middelen en een betere coördinatie nodig om de zaak aan de bron aan te pakken. De politici moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Het is hypocriet te denken dat we het kunnen oplossen met meer politie en machtsvertoon. Het gaat misschien wat ver dat wij als vervoersmaatschappij ons daarmee moeten bezighouden maar we worden er dagelijks mee geconfronteerd. En het is niet zo dat we dit nu pas melden. Wij zeggen dit al jaren. Op korte termijn moeten er camera's gezet worden en moeten alarminstallaties verbeterd worden maar hiermee bestrijden we enkel maar de gevolgen en niet de oorzaken. De jeugd moet beter opgevangen worden, ze moeten meer toekomstperspectief krijgen. Belangrijk is vooral de coördinatie en dat blijft onbespreekbaar. Er lopen wel acties van het Brussels Gewest, van de Vlaamse Gemeenschap en van de politie van Brussel maar er is geen enkele coördinatie. Daarom willen wij een nationale oplossing. Wij kunnen dit niet alleen oplossen. Wij zijn geen veiligheidsfirma, wij kunnen niet altijd instaan voor de passagier zijn veiligheid. Er moeten duidelijke afspraken komen zodat ook onze veiligheidsdiensten niet meer in een schemerzone moeten werken. Maar we krijgen geen antwoord. Van de rijkswacht krijgen we wel positieve reacties. Wij hadden gevraagd om de brigades te mixen, zodat onze mensen altijd begeleid worden door iemand van de rijkswacht of de politie, zodoende dat er bij problemen altijd een bevoegd persoon aanwezig is. Bij de politie was de reactie daarop negatief en daar ligt het probleem bij de burgemeesters. Er is te weinig goede wil aanwezig in de politiek."Opgetekend door Steve Massart