Master in de titel wijst erop dat het gaat om een opleiding na een opleiding. De meeste studenten zijn dan ook ouder dan 25 en zijn al een tijd aan het werk.
...

Master in de titel wijst erop dat het gaat om een opleiding na een opleiding. De meeste studenten zijn dan ook ouder dan 25 en zijn al een tijd aan het werk. MBA (Master of Business Adminis- tration) is wellicht de meest bekende titel. Via hoorcolleges en seminaries schuiven praktijk en theorie naadloos ineen. EMBA - Executive Master of Business Administration - is dan weer bedoeld voor mensen die al langer aan het werk zijn en hun ervaring speelt een belangrijke rol in de lessen. Al die opleidingen duren één tot drie jaar en worden zowel voltijds als deeltijds aangeboden. De opleidingstaal is Engels, de taal waarin de meeste studenten werken en zullen werken, maar ook omdat op een internationaal publiek wordt gemikt. En de lingua franca is nu eenmaal Engels. Businessscholen bieden vaak ook seminaries aan: kortlopende specialisaties rond duidelijk afgebakende onderwerpen. Belangrijk: MBA is géén beschermde titel. Iedereen kan dus bij wijze van spreken met een schooltje beginnen en MBA's uitreiken. Uiteraard zijn de se- rieuze scholen heel alert en waarschuwen ze voor beunhazen in de sector, die de waarde van getuigschriften in het gedrang zouden kunnen brengen. Maar dan nog is er een enorm verschil in aanpak van de opleidingen. Een MBA omvat een heel brede en professionele opleiding, waarbinnen voor diverse invalshoeken wordt gekozen. UBI (United Business Institutes) in Brussel geeft bijvoorbeeld een klassieke gedegen opleiding en heeft studenten uit 62 landen. De klassen zijn klein, wat de begeleiding door de docenten optimaal maakt. FBS (Flanders Business Institute) in Antwerpen pakt het anders aan. De school is pas in januari 2000 gestart, maar bouwde voort op de ervaring van de veel oudere Antwerpse Business School. Naast een theoretische en algemene inleiding is de opleiding heel praktijkgericht, met veel aandacht voor de eigen inbreng van studenten en probleemoplossend denken. De samenwerking met de Kellog Graduate School of Management (Chicago) is een extra troef. Top of the bill in België blijft de Vlerickschool. Dit opleidingsinstituut - officieel de Vlerick Leuven Gent Management School - werkt zowel met de Universiteit Gent als met de KU Leuven samen en kan vijftig jaar ervaring voorleggen. Ze is ook opgenomen in de internationale lijst van de beste honderd scholen. Er is ook een groot verschil in kostprijs, ergens tussen 5000 en 50.000 euro, afhankelijk van de school, de plaats en de opleiding. Vuistregel: hoe prestigieuzer de school, hoe hoger de prijs. Het prestige van zo'n school hangt dan weer af van de plaats op de lijst van de businessscholen in de hele wereld. Vele businessscholen hebben allerhande leningen of beurzen ter beschikking. Informeren is de boodschap. Oud-studenten vormen de bron van goede en correcte informatie: over de opleiding, de kostprijs - vaak zijn er extra's die je niet verwacht - en over de impact op je carrière. Want de vraag is wat je voor drie jaar (duur) studeren terugkrijgt. In de eerste plaats de titel: MBA achter je naam is nog altijd een visitekaartje dat telt in de bedrijfswereld. In veel gevallen ook een interessante studie, die je in contact brengt met mensen over de hele wereld die bovendien dezelfde interesses hebben als jij. Dat creëert - daar zijn alle afgestudeerden het over eens - een internationaal netwerk waar je in je zakelijke leven veel nut van kunt hebben. M.V.