Luc Beernaert hield de eer aan zichzelf en nam, na ruggenspraak met minister Magda Aelvoet, op 7 februari ontslag als eerste manager van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
...

Luc Beernaert hield de eer aan zichzelf en nam, na ruggenspraak met minister Magda Aelvoet, op 7 februari ontslag als eerste manager van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).Na zijn schorsing wegens de twee reeksen stalen die zijn inspecteurs bij veevoederbedrijf Hanekop vergeten hadden, was zijn positie onhoudbaar geworden. 'Je moet stoppen als je te veel blutsen rijdt', zegt Beernaert filosofisch. 'Anders verlies je alle geloofwaardigheid. In de privésector is het overigens niet ongewoon dat managers ontslag nemen. In de ambtenarij ligt dat blijkbaar anders, daar is de vastheid van betrekking belangrijker. Bij mijn weten is Piet Vanthemsche de enige topambtenaar in deze sector die ooit ontslag heeft genomen.'Beernaert houdt goede herinneringen over aan zijn tijd bij het FAVV. In de strijd tegen de gekkekoeienziekte en tegen mond- en klauwzeer werd er schitterend werk geleverd. De administratieve diensten van zowel landbouw als volksgezondheid beschikken over competente mensen.'Als individu zijn die ambtenaren tot prachtige dingen in staat' vindt Beernaert. 'Maar de structuur van de administratie is een probleem. Het is een log apparaat met wortels in de negentiende eeuw, toen de wetgever de ambtenarij in een betonnen keurslijf van regels en reglementen goot om haar onder controle te houden. De klerken met hun boekentas van weleer zijn echter vervangen door juristen en veeartsen. Die houden zich niet meer aan de ouderwetse regels. De materie is ook zo complex geworden dat ze elke minister boven zijn petje stijgt. Hij moet meer dan ooit op zijn ambtenaren kunnen rekenen. En die weten dat natuurlijk.'Het was een van Beernaerts hoofdtaken om de voedselinspectie te moderniseren, ze meer als een bedrijf te organiseren. Daarbij botste hij op grote weerstand. 'De meeste mensen zijn bang voor het onbekende', analyseert hij. 'Hoe ouder ze worden of hoe vaster ze zitten, hoe moeilijker ze iets nieuws verteren. We weten hoe het FAVV er moet uitzien. De plannen liggen voor, de onderhandelingen liepen. Maar het feit dat de politiek vastzit in een vierjarige cyclus bevordert het veranderingsproces niet. Politici hebben gewoon niet de tijd om zo'n verandering de nodige kansen te geven. Wat ze met het FAVV wilden doen, heeft veel weg van hoogspringen zonder aanloop. Meestal haal je dan de lat naar beneden.'Beernaert wil zich niet overgeven aan de zelfkastijding van na te gaan hoe hij het beter had kunnen doen. Hij wil evenmin reageren op de aantijgingen van diverse politici dat hij niet bekwaam genoeg was. Het enige advies dat hij zijn eventuele opvolger wil meegeven, is: 'Leer hoe een overheid functioneert. Want de wetmatigheden die daar heersen zijn totaal anders dan in de privésector.'Er zijn er nog die dat de jongste maanden gemerkt hebben.