De relatie tussen Napoleon en de zakenwereld is nooit goed geweest. Ook al werd zijn staatsgreep in 1799 gesteund door een aantal bankiers en zakenlui, Napoleon zelf hield niet van 'commerce', die volgens hem uitsluitend om geldgewin en materiële begeerte draaide. Waarden die de mens alleen maar perverteerden, aldus Napoleon. 'Zakenlui kennen geen vaderland', zei hij vaak. De zakenwereld volgde uiteraard een logica die anders was dan de zijne en dat heeft Napoleon zijn hele carrière lang gestoord. Stilaan was hij eraan gewoon geraakt dat alles en iedereen plooide naar zijn wil, maar geld plooide niet.
...