Joegoslavië kiest op 3 november. Oppositie- partijen willen proberen de socialisten uit het zadel te lichten met stembuscoalities.
...

Joegoslavië kiest op 3 november. Oppositie- partijen willen proberen de socialisten uit het zadel te lichten met stembuscoalities.EEN BERICHT UIT BELGRADODE VERKIEZINGEN van 14 september in Bosnië-Hercegovina brachten president Slobodan Milosevic van Servië baat. Tien dagen na de bekendmaking van de uitslag ervan zijn immers de internationale strafmaatregelen tegen Joegoslavië (Servië en Montenegro) opgeheven. De sancties, op 30 mei 1992 opgelegd wegens militaire steun van het Joegoslavisch leger aan de volksserviërs in de Bosnische oorlog, waren na de ondertekening van het vredesverdrag van Dayton (21 november '91) al voorlopig opgeschort. Met de formele opheffing ervan bezorgde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 2 oktober een zetje aan Milosevic in zijn verkiezingscampagne. De overheidsomroepen zonden dagenlang felicitaties aan de president uit. Gewone mensen bedankten in speciale programma's Milosevic omdat hij ze van de straf verloste. Overal in het land werd vuurwerk afgestoken. Er zou nu gauw een eind komen aan de armoede en ellende waarin de meeste mensen leven. Al wat ze nog moeten doen, is voor de Servische Socialistische Partij (SPS) van Milosevic stemmen en de weg naar de welvaart ligt open. MACHINATIES.De stembusgang voor het federale parlement en de gemeenteraden van Servië en Montenegro heeft plaats op 3 november. Tot voor twee weken leek een zege van de aan de macht zijnde socialisten vast te staan. Om de meerderheid binnen te rijven, voerden ze in het federale parlement het aantal kiesdistricten op van 9 naar 36. Zo toverden ze het proportionele kiessysteem in feite om tot een meerderheidssysteem, want de kleine partijen kregen geen kans meer om door te stoten. Vertegenwoordigers van de oppositie in Servië en Montenegro konden de wijziging van de kieswet niet verhinderen en probeerden dan samen te werken. In Montenegro smeedden de Nationale Partij en de Liberale Partij vrij vlot de stembuscoalitie Nationale Eendracht. De twee partners verschillen nochtans van visie op banden met Servië. De Nationale Partij wil die aanhalen en de liberalen willen ze losser dan nu. Maar beide kampen beogen de macht van de socialisten te breken. De vorming van zo'n stembuscoalitie was echter een ander paar mouwen in Servië. De leiders van de belangrijkste drie oppositieformaties Servische Vernieuwingsbeweging (SPO), Democratische Partij (DS) en Democratische Partij van Servië (DSS) geraakten niet akkoord over gezamenlijke principes en manieren van samenwerken. Eigen prioriteiten en ijdelheid leken belangrijker dan een nederlaag van Milosevic. Tot plotseling een joker opdook : de tachtigjarige professor Dragoslav Avramovic, voormalig gouverneur van de Nationale Bank, een economisch expert van internationale reputatie die het land twee jaar geleden uit een rampzalige inflatiespiraal haalde. De populaire Avram nam de leiding op zich van de stembuscoalitie Samen. Daarmee lag een overwinning van de socialisten niet langer voor de hand. Een dag na de aankondiging dat Avramovic als lijsttrekker zou fungeren van Samen, nodigde de SPS Verenigd Joegoslavisch Links (YUL) en Nieuwe Democratie (ND) uit tot een bondgenootschap. Die alliantie kreeg de naam Linkse Coalitie, vooral om de rivaliserende democratische coalitie in de rechterhoek te drummen. HOOFDKUSSENPOLITIEK.De vereniging van zelfuitgeroepen links sorteerde een ongewild effect. Gewone mensen voelden aan dat de socialisten bang werden van de democratische coalitie. Terwijl de meerderheid binnen SPS erin gelukte de partij nauwer te laten aanleggen met YUL, geleid door Milosevic' vrouw Mirjana Markovic. Eind vorig jaar stootte Milosevic een groep kopstukken uit de SPS, die vice-partijvoorzitter Borisav Jovic volgden in diens aandrang om staf en organisatie van SPS en YUL te scheiden. Zodanig dat in de partijtop nu niemand meer overblijft om het samenspannen met YUL te dwarsbomen. Maar een peiling onder partijleden en -supporters wees uit dat 17 procent van de respondenten niet zal gaan kiezen, als protest tegen het huwelijk van SPS en YUL. YUL bestaat uit een amorf weefsel, behaalde bij de jongste verkiezingen geen enkele zetel, heeft moeilijk te doorgronden politieke doelen maar is in se mee aan de macht via de enorme invloed van de presidentsvrouw. Ten minste drie ministers in de Servische regering verklaren zich leden van YUL. En ongeveer de helft van de politieke officials flirt ermee. De onpopulariteit van mevrouw Milosevic-Markovic kleurde af op haar partij. Veel jongelui treden echter toe tot de YUL, om snel een baan te krijgen. Toch vrezen doorgewinterde SPS-politici dat die daarom nog niet op YUL zullen stemmen. De angst van de zogenaamde linksen voor de stembuscoalitie Samen duurde echter niet lang. Op 9 oktober trok joker-lijsttrekker Avramovic zich terug uit de arena en gooide hij het kaartenhuis van de democraten om. In een schriftelijke verklaring, door de coalitieleiders mee ondertekend, stond dat Avramovic om gezondheidsredenen niet verder campagne kon voeren. Daarmee maakt de linkse coalitie van SPS, YUL en Nieuwe Democratie ineens weer veel kans op de zege. Wat de gewone burger daarna wacht, is een open vraag. Branislav Milosevic Presidenten Slobodan Milosevic van Servië (rechts) en Alija Izetbegovic van Bosnië besloten de betrekkingen tussen hun staten te normaliseren. Tot ergernis van radicalen die blijven dromen van Groot-Servië.