"De inspiratie is socialistich, het instrument is vormingswerk, ons handelsmerk is cultuur", zegt Patrick Leunens. Hij is nationaal secretaris van CSC Vormingswerk, een vzw die zich inzet voor meer solidariteit en een democratische uitbouw van de samenleving. CSC, ondergebracht in de gebouwen van de SP in Brussel, kreeg vorige week een subsidie van twee miljoen frank toegezegd van het Fonds P&V. Dat fonds, opgericht door verzekeraar P&V en beheerd door de Koning Boudewijnstichting, steunt projecten die sociale en politieke uitsluiting van jongeren proberen te bestrijden. Om de jongeren zelf aan het woord te laten, riep het fonds een jongerenparlem...

"De inspiratie is socialistich, het instrument is vormingswerk, ons handelsmerk is cultuur", zegt Patrick Leunens. Hij is nationaal secretaris van CSC Vormingswerk, een vzw die zich inzet voor meer solidariteit en een democratische uitbouw van de samenleving. CSC, ondergebracht in de gebouwen van de SP in Brussel, kreeg vorige week een subsidie van twee miljoen frank toegezegd van het Fonds P&V. Dat fonds, opgericht door verzekeraar P&V en beheerd door de Koning Boudewijnstichting, steunt projecten die sociale en politieke uitsluiting van jongeren proberen te bestrijden. Om de jongeren zelf aan het woord te laten, riep het fonds een jongerenparlement in het leven, samengesteld uit 88 jongens en meisjes tussen 17 en 23 jaar. De jongeren zelf mochten beslissen welke van de honderd ingezonden initiatieven hoeveel financiële steun verdienden. De twee miljoen die CSC Vormingswerk krijgt, zal dienen om het project "Quiz en Muziek Agora" op poten te zetten. "Er komt een grote quiz over democratie en de werking van de politieke instellingen." Bedoeling is om de deelnemers in contact te brengen met mensen die al een politiek of maatschappelijk engagement hebben aangegaan. Politieke mandatarissen, maar ook jongeren die actief zijn binnen organisaties als Greenpeace of Amnesty International. Naast een informatief luik wordt ook een muzikaal luik uitgebouwd, met optredens van multiculturele bandjes. "Omdat muziek nu eenmaal een belangrijk onderdeel vormt van de leefwereld van jongeren", luidt de simpele redenering. CSC is van plan "Agora" naar zo'n vijftien plaatsen in Vlaanderen te brengen en hoopt ongeveer drieduizend jonge mensen te bereiken. Ter afsluiting van het gebeuren is er telkens een fuif. Want: "Met het traditionele pannenkoekenfestijn zal je het jonge volk niet mobiliseren", meent Leunens. Stafmedewerker Willy Vranckx: "De inhoud is belangrijk, de vorm is dat ook. Als we iets rond het thema verdraagzaamheid willen doen, houden we bijvoorbeeld een kooksessie, waarbij mensen gerechten bereiden uit een derdewereldland. Of we tonen een film. De boodschap moet in een mooie verpakking zitten." OVER DE PARTIJGRENZEN HEENSamen een vuist maken tegen uitsluiting: met dat voornemen besloot het jongerenparlement enkele maanden geleden zijn eerste zitting. De parlementsleden wensten die sociale betrokkenheid niet meteen om te zetten in de partijpolitiek. Een tendens die men bij CSC ook opmerkt. Willy Vranckx: "Jongeren vertalen hun politiek engagement in maatschappelijk engagement. Voor ons sluiten beide vormen van engagement heel dicht bij elkaar aan. Wij zijn dan wel verbonden met de SP, maar volgen niet zomaar het partijboekje. We behandelen de thema's die belangrijk zijn binnen het socialisme, zoals solidaritieit en rechtvaardigheid, maar trekken ook over de partijgrenzen heen. Het is niet onze bedoeling om jonge politici te kweken. Ons gaat het er om een bewustzijn te creëren." CSC Vormingswerk bestaat sinds '74, toen de jongeren van '98 nog niet eens geboren waren. De vzw komt voort uit de Centrale voor Arbeidersopvoeding, ontstaan in het begin van de eeuw, samen met de groei van Belgische Werkliedenpartij. Aanvankelijk richtte de organisatie socio-culturele activiteiten in voor de arbeidersklasse, tegenwoordig ligt het accent op racisme en verdraagzaamheid. De verkiezingsoverwinning van Vlaams Blok in '91 was volgens Patrick Leunens een van de sleutelmomenten voor CSC. De organisatie wil aantonen dat het samengaan van verschillende culturen een verrijking en geen beperking van de maatschappij is. Als bevoorrecht partner van de Anne Frank Stichting besluit Vranckx namens de CSC: "Mocht er opnieuw een ideologie als toen aan de macht komen, dan zou ons kunnen overkomen wat met Anne Frank is gebeurd." Bart Vandormael