Milieuverenigingen riepen het al veel langer, en sinds kort blijkt ook de voltallige regering ervan overtuigd: biomassacentrales deugen niet. Wegens niet duurzaam, 'een vorm van klimaatbedrog' en ongetwijfeld ook wel om politiek-strategische redenen werden de plannen voor de Bee Power-centrale in Gent te elfder ure geschrapt. Mogelijk wacht de centrale in Langerlo spoedig eenzelfde lot.
...