Ik heb de voorbije verkiezingen op de N-VA gestemd. Toch blijft er een heel groot vraagteken waar ik tot op vandaag geen antwoord op kreeg: wat met Brussel? (Rita Lavigne, Aartselaar)

SiegfriedBracke: Hiervoor verwijs ik naar ons congres van begin volgend jaar. Wel kan ik nu al zeggen dat de N-VA Brussel niet zal loslaten. We zullen, zonder agressief te zijn, heel bewust aanwezig blijven, in de eerste plaats via het onderwijs. Dat er voor sommige kinderen geen plaats is in de Nederlandstalige scholen is het beste bewijs dat ons onderwijs daar echt gewild is. We moeten dat aanbod blijven doen aan de multinationale Brusselaars. Het is samen met onze cultuurinstellingen de beste toegangspoort tot de Vlaamse cultuur. Mijn mening is zelfs dat er nog meer geld mag...

SiegfriedBracke: Hiervoor verwijs ik naar ons congres van begin volgend jaar. Wel kan ik nu al zeggen dat de N-VA Brussel niet zal loslaten. We zullen, zonder agressief te zijn, heel bewust aanwezig blijven, in de eerste plaats via het onderwijs. Dat er voor sommige kinderen geen plaats is in de Nederlandstalige scholen is het beste bewijs dat ons onderwijs daar echt gewild is. We moeten dat aanbod blijven doen aan de multinationale Brusselaars. Het is samen met onze cultuurinstellingen de beste toegangspoort tot de Vlaamse cultuur. Mijn mening is zelfs dat er nog meer geld mag gaan naar het Nederlandstalige onderwijs in Brussel. Bracke: Ik vond dat, en Jan Jambon vond dat zelf ook, een ongelukkige uitspraak. Het was een slip of the tongue. Hij had dat niet mogen zeggen, maar hij heeft zich daar ook onmiddellijk voor geëxcuseerd. Daarmee beschouw ik het incident als gesloten. Bracke: Als voorstander van de scheiding van Kerk en Staat vind ik niet dat er feestdagen moeten bijkomen uit godsdienstige overwegingen. Religie is een privézaak. En ik weet wel dat veel van de huidige feestdagen katholiek geïnspireerd zijn, maar dat is nu zo en we kunnen het beter laten zoals het is. Ik ben wel bereid om erover te praten, maar ik denk niet dat er momenteel een meerderheid is om iets te veranderen. De enige feestdag die er nog wel zou mogen bijkomen, is 11 juli. Dit is overigens een persoonlijk standpunt, want ik denk niet dat daarover al een partijstandpunt bestaat - noch bij N-VA, noch bij andere partijen. Bracke: Zo'n medium zal er niet komen en dat is maar goed ook. Met alle respect voor de vraagsteller, maar de periode waarin elk gezindte een eigen persorgaan had, is gelukkig lang vervlogen. Als het al zo zou zijn dat er een linkse agenda is en dat de N-VA systematisch wordt gebasht, dan kan ik de vraagsteller geruststellen: dat werkt toch omgekeerd. Bij de VRT hebben we jarenlang gedacht dat het onze taak was om het VB te bestrijden. In die periode zijn ze alleen maar groter geworden. Uit onderzoeken naar de politieke voorkeur van journalisten blijkt telkens weer dat 80 procent van hen links georiënteerd is. Welnu, bij het kiezerskorps zie je exact de omgekeerde verhoudingen. Bracke: De vraag klopt. Splitsing op zich leidt nergens toe. Maar het maakt wel dat je dan zelf de beslissingen kunt nemen die leiden tot economische groei. Dat laatste is de enige sleutel om de sociale zekerheid te kunnen blijven betalen. Voor ons volledige economische en financiële plan verwijs ik eveneens naar ons congres van begin volgend jaar. We doen die plannen niet eerder uit de doeken omdat we weten dat de regeringspartijen daarop zitten te wachten om vanaf dan hun volledige communicatie op ons te richten. Volgende week: Yves Leterme, oud-premier en adjunct-secretaris-generaal van de OESO. Mail uw vraag naar mijnvraag@knack.be en maak kans op twee filmtickets.OPGETEKEND DOOR HANNES CATTEBEKE