In een openhartig interview met Knack liet commentator Luc Van der Kelen van de liberale krant Het Laatste Nieuws zich ooit ontvallen dat hij vreesde dat het bruine gedachtegoed van het Vlaams Blok zelfs tot in de vrijmetselaarsloges was doorgedrongen. Die overdenking zorgde in kringen van de georganiseerde vrijzinnigheid voor enige deining. Sindsdien zien de achtbare meesters bijzonder streng op hun leden toe. Zo werd ruim een jaar geleden de procedure ingezet om de Antwerpse dissidente liberaal Ward Beysen, wegens diens verregaande samenwerking met het extreem-rechtse Vlaams Blok, uit de loge te stoten. Beysen pleegde zelfmoord n...

In een openhartig interview met Knack liet commentator Luc Van der Kelen van de liberale krant Het Laatste Nieuws zich ooit ontvallen dat hij vreesde dat het bruine gedachtegoed van het Vlaams Blok zelfs tot in de vrijmetselaarsloges was doorgedrongen. Die overdenking zorgde in kringen van de georganiseerde vrijzinnigheid voor enige deining. Sindsdien zien de achtbare meesters bijzonder streng op hun leden toe. Zo werd ruim een jaar geleden de procedure ingezet om de Antwerpse dissidente liberaal Ward Beysen, wegens diens verregaande samenwerking met het extreem-rechtse Vlaams Blok, uit de loge te stoten. Beysen pleegde zelfmoord nog voor zijn medebroeders tot hun fatale besluit kwamen. Of het gedachtegoed van het Vlaams Blok, nu Vlaams Belang, inderdaad opgang maakt in de ateliers valt moeilijk te achterhalen. Het wordt in elk geval stellig ontkend door de hoogste loge-instanties. Wel zeker is dat minstens een van Van der Kelens broeders ongegeneerd graait in de stilaan rijkelijk voorziene trog van het Vlaams Belang. Vorige zondag immers modereerde TerZake-presentator Siegfried Bracke in het cultureel centrum Scharpoord in Knokke het debat tussen VB-kopstuk Philippe Dewinter en VLD-senator Jean-Marie Dedecker. Op zich niks ongewoons. Het gebeurt wel vaker dat journalisten van de openbare omroep in hun vrije uren het BV-schap in het schnabbelcircuit verzilveren. Wel opmerkelijk - om niet te zeggen verbijsterend - is dat de VRT-ster dat in Knokke deed in opdracht van de lokale afdeling van het Vlaams Belang. Er viel niet naast te kijken. Het evenement was aangekondigd op de officiële webstek van het VB. Lokaal VB-verantwoordelijke Leo De Waele bevestigde tegenover Knack dat het hier ging om een evenement georganiseerd door zijn partij. En die partij werd - voor wie het vergeten mocht zijn - vorig jaar in Gent veroordeeld wegens racisme. Het debat, dat overigens door Jean-Marie Dedecker met een straatlengte werd gewonnen, leverde door een ingestudeerde één-twee tussen moderator Bracke en Dewinter een primeurtje. Want Dewinter had zorgvuldig berekend hoeveel burgemeesterssjerpen en andere gemeentelijke mandaten de VLD uit een samenwerking met het VB kan halen, en dat ten koste van SP.A. De woorden van Dewinter waren nog niet koud of het VB-communiqué prijkte al op Belga. Opvallend: in de mededeling werd de naam van de moderator angstvallig verzwegen. Ooit waarschuwde de VRT-top in een veelbesproken richtlijn dat het Vlaams Belang - toen nog Vlaams Blok - geen partij was als een ander. Begin dit jaar nog lieten ze bij de openbare omroep, op verzoek van gedelegeerd bestuurder Tony Mary, de juridische mogelijkheid onderzoeken om vertegenwoordigers van de wegens racisme veroordeelde partij uit de raad van bestuur te weren. Het zou kunnen dat Siegfried Bracke geen kennis nam van deze twee VRT-documenten. En dus uit onwetendheid de regels van het journalistieke fatsoen overtrad. Ware het niet dat hij zelf eind vorig jaar een uitzending begon met de kruimige stelling: 'Het Vlaams Belang is dus een racistische partij.'Het is opmerkelijk dat Bracke vooraf geen advies vroeg aan zijn vriend en logebroeder Karel De Gucht. Want die had hem ongetwijfeld uitgelegd dat het Vlaams Belang een partij van 'mestkevers' is. Hoeveel de VRT-journalist aan zijn zondagse excursie naar Knokke overhield, is een primeur die hem toekomt. R.V.C.