Geen multicultuur zonder monocultuur, en vice versa. Zeker niet in deze diverse tijden waarin identitaire kwesties meer dan ooit hot topics zijn. Maar wat betekenen die begrippen precie...

Geen multicultuur zonder monocultuur, en vice versa. Zeker niet in deze diverse tijden waarin identitaire kwesties meer dan ooit hot topics zijn. Maar wat betekenen die begrippen precies? Waar trek je de grens tussen de twee? En wat zijn de maatschappelijke en artistieke implicaties ervan? Dat zijn de vragen die aan de basis liggen van deze expo, die de politiek gekleurde, zeg maar gerust gechargeerde term 'monocultuur' met een open blik wil benaderen. Inquisiteurs met dienst zijn Panamarenko, Joseph Beuys, Jimmie Durham, George Grosz, Andy Warhol, Philip Guston, Jos de Gruyter & Harald Thys, Luc Deleu en tal van anderen. De geselecteerde werken moeten samen een analyse brengen van wat monocultuur omvat: historisch en sociaal, maar ook linguïstiek en filosofisch. Een verhaal van Entartete Kunst en postkoloniale kritiek, van lyrisch nationalisme en puriteinse propaganda.