Een ronkende naam kun je Philippe Van Snick niet noemen, maar toch wist de vorig jaar overleden Brusselse kunstenaar en Sint-Lukas docent de voorbije vijf decades een invloedrijk min...

Een ronkende naam kun je Philippe Van Snick niet noemen, maar toch wist de vorig jaar overleden Brusselse kunstenaar en Sint-Lukas docent de voorbije vijf decades een invloedrijk minimalistisch oeuvre uit te bouwen. In 2017 werd hij samen met vier anderen gevraagd om een voorstel te doen voor de invulling van het Belgisch paviljoen op de Biënnale van Venetië. Het project, waarin zijn strikte kleur- en vormprincipes en abstracte beeldtaal aan bod kwamen, werd niet weerhouden, maar biedt de blauwdruk voor een postume solotentoonstelling bij KIOSK Gent: Territorium. Die is opgevat als een totaalinstallatie waarbij de ruimte wordt ingenomen door sculptuur, schilderingen en een monumentale constructie, maar die feitelijk fungeert als één ruimtelijk canvas van vorm en kleur, beschilderd met de voor Van Snick typerende duo's van kleurvlakken. Een fraai eerbetoon.