Hij was de eerste die tv-toestellen tot sculpturen promoveerde, hij stond aan de wieg van de videokunst en kondigde al in de jaren zestig en zeventig de komst van he...

Hij was de eerste die tv-toestellen tot sculpturen promoveerde, hij stond aan de wieg van de videokunst en kondigde al in de jaren zestig en zeventig de komst van het internet aan. Zijn naam? Nam June Paik (1932-2006), een Koreaanse Japanner die eerst in Duitsland en daarna in de States belandde, en zowel Joseph Beuys als John Cage tot zijn vrienden mocht rekenen. Tate Modern eert Paik als dé visionaire peetvader van de massacommunicatiekunst. Ineengeknutselde instrumenten, magnetisch gemanipuleerde videobanden, metershoge muren van opeengestapelde tv's: ze vormen een hommage aan annex kritiek op de brave new world waartoe de technologie de moderne mens veroordeeld heeft, met Paik als chronisch geprikkelde en prikkelende sater. The medium is the message. And the massage.