In de jaren vijftig maakte Christian Dotremont (1922- 1979) als schrijver en dichter furore binnen Cobra, de internationale avant- gardestroming die hij mee oprichtte...