De aristocratische familie Arenbergs vocht in de zeventiende en achttiende eeuw mee in verscheidene veldslagen, tekende als diplomatenleverancier mee de kaart van Europa uit, best...